Základní informace o městě

Malebné městečko na pomezí Čech a Moravy je jedním z nejstarších měst šumperského okresu. Leží na okraji nejvýchodnějších výběžků Orlických hor a současně nedaleko jesenického podhůří. Město se až do roku 1949 nazývalo Šilperk (Schildberg = štítová hora), poté došlo k jeho oficiální změně na Štíty. Ke Štítům jsou přidruženy obce Březná, Crhov a Heroltice.

Historie města

Štíty vznikly pravděpodobně jako poddanské městečko založené v době kolonizace Protivenem ze Zábřeha v podhradí tvrze Šilperka, která stávala v místech za dnešním kostelem. První historický doklad o existenci Šilperka, tedy dnešních Štítů, pochází z roku 1278. V průběhu dlouhých let vystřídaly Štíty několik majitelů. Mezi ty významnější patřil rod Šternberků, který dal městu svůj znak – osmicípou zlatou hvězdu v modrém poli, doplněnou osmi malými zlatými hvězdičkami mezi hroty. V druhé polovině 16. století spravoval Štíty rod Žalkovských. Osudovým mezníkem v životě vzkvétajícího města byl rok 1624, kdy se Šilperk dostal pod svrchovanou moc Lichtenštejnů až do roku 1848. Pod jejich správou prožíval Šilperk živelné pohromy, mor, choleru, náboženské pronásledování, podezíravost na čarodějnictví i další utiskování. Po revolučním roce 1848 se Šilperk stal střediskem soudního a berního okresu. V říjnu 1938 bylo město s celým soudním okresem začleněno do oblasti tzv. východních Sudet s landrátem v Zábřehu. Po osvobození  Štíty podstatně změnily svou tvář, když sem přišli z okolních obcí čeští osídlenci a německé obyvatelstvo bylo odsunuto. V roce 1949 byly Štíty necitelným úředním zásahem připraveny o titul města a staly se obcí, kterou vedl místní národní výbor. Status města byl Štítům navrácen v roce 1994.

Obecná charakteristika

Oblast (NUTS 2)Střední Morava (CZ07)
Kraj (NUTS 3)Olomoucký (CZ071)
Okres (NUTS 4)Šumperk (CZ0715)
Obec (NUTS 5)Štíty (CZ0715541168)
Statusměsto
Pověřená obecZábřeh
Obec s rozšířenou působnostíZábřeh
Matriční úřadŠtíty
Stavební úřadZábřeh
Finanční úřadZábřeh
Katastrální úřadŠumperk
Pozemkový úřadŠumperk
Okresní soudŠumperk
Celní úřadŠumperk