Základní informace a kontakty

Město Štíty

nám. Míru 55
789 91 Štíty

Tel.: 583 440 214
Tel.: 725 990 897 – mobil podatelna
E-mail: mu.stity@stity.cz

E-mail elektronické podatelny: podatelna@stity.cz

ID datové schránky: 67eba9e

Fakturační adresa:
Město Štíty
nám. Míru 55
789 91 Štíty

IČ: 00303453
DIČ: CZ00303453

Bankovní spojení:
příjmový účet
Česká spořitelna Štíty
1905698399/0800

Úřední hodiny:

Pondělí a středa
07:00 – 11:30
13:30 – 16:30

V úterý, čtvrtek a pátek pouze po předchozí dohodě.

Kontakty

StarostaBc. Jiří Vogel583 440 214starosta@stity.cz
Místostarosta Ing. Oto Wonke        583 440 214wonke@stity.cz
Sekretariát Eva Šatánková583 440 214satankova@stity.cz
Majetkové odd.Ing. Pavla Machová583 440 214machova@stity.cz
Matrika Iveta Horvátová583 440 214matrika@stity.cz
Czech POINT, Matrika Markéta Hudousková583 440 214hudouskova@stity.cz
Ekonomické odd.Pavlína Minářová583 440 214minarova@stity.cz
Ekonomické odd.Pavlína Rančáková583 440 214rancakova@stity.cz
Ekonomické odd.Milana Pospíšilová583 440 214pospisilova@stity.cz
Ekonomické odd.Marcela Jurečková583 440 214jureckova@stity.cz
Místní hospodářství Václav Haltmar583 440 214haltmar@stity.cz
Turistické informační centrum Radka Jánešová583 440 109janesova@stity.cz

Organizační schéma MÚ