Památky a zajímavosti města

V roce 1992 bylo prostřednictvím ministerstva kultury prohlášeno historické jádro Štítů za památkovou zónu.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Dominantou města je kostel Nanebevzetí Panny Marie z roku 1755. Byl vystavěn Lichtenštejny v roce 1755 v pozdně barokním slohu. Spolu s empírovým křížem z roku 1859 v areálu kostela patří mezi státem chráněné památky. V roce 1889 byl postižen požárem, ale již po dvou letech kostel opět sloužil svému účelu. Na místo kopule byla věž pokryta provizorní jehlanovitou střechou, jejíž podoba je zobrazena na nejstarších dochovaných fotografiích. Nová kopulovitá věž byla postavena v roce 1912 a v této podobě se na kostele nachází dodnes.  Klasicistní budova fary byla nově postavena v roce 1794.

Stará radnice

Dům bývalé radnice ze 16. století patří k nejstarším ve Štítech. Je součástí původní zástavby historického jádra. V 16. století to byla renesanční radnice, v roce 1734 byl objekt upraven na barokní měšťanský dům. Původně k ní patřil i dvorní trakt (bývalý hospodářský dvůr), barokní stavba z pol. 18. století. Pro havarijní stav byl později zbourán. Dnes budova slouží jako základní umělecká škola, jídelna zemědělské společnosti a také jako zázemí pro skautské sdružení a mladé myslivce. V chodbách se zachovaly křížové i valené klenby, zazděné kruhy, ke kterým byli poutáni zločinci a provinilci atd.

Morový sloup se sochou Panny Marie

Morový sloup se sochou  Panny Marie stojí za současnou radnicí na náměstí. Pochází z roku 1716, je vytvořen v barokním slohu. Prokazatelně jde o nejstarší kamenosochařské dílo ve Štítech. Jeho historie je stejně jako u jiných morových sloupů spjata s koncem morové epidemie. Štítečtí jej nechali postavit jako poděkování za ty, kteří přežili morovou epidemii, a současně jako prosbu, aby se podobná pohroma víckrát neopakovala. Jde patrně o dílo místního tvůrce, nese znaky lidové tvorby. Mariánský sloup byl opravován na místě v roce 1996 a v letech 2012-2013 probíhalo kompletní restaurování v ateliéru v Řevnicích.

Socha Sv. Jana Nepomuckého

Skulptura pocházející z roku 1732 znázorňuje sv. Jana Nepomuckého stojícího v oblacích. Socha byla původně nejen zlacená, ale i polychromovaná. Barvy však nebyly stálé, během let zcela vybledly a opadaly. Socha sv. Jana Nepomuckého se v roce 2015 po dvou letech restaurátorských prací stala dominantou štíteckého náměstí.

Sousoší Kalvárie

Sousoší Kalvárie je empírová plastika z roku 1808, která patří k prostorám na severní straně kostela. Patří mezi státem chráněné památky. Znázorňuje kamenný kříž s korpusem Krista.

Socha sv. Anny

Socha svaté Anny je umístěna poblíž hřbitova. Je to vrcholně barokní socha z roku 1769. Patří mezi nejstarší a nejvzácnější štítecké památky. Pro svou jedinečnost je zapsána ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek okresu Šumperk. Restaurování proběhlo v roce 2021.

Busta Josefa Kocourka

Pamětní deska s bustou spisovatele a učitele Josefa Kocourka, který působil na zdejší škole v letech 1929-1931, se nachází u vchodu do místní základní školy.

Kostel sv. Jana Křtitele

Kostel sv. Jana Křtitele v Herolticích je původně barokní kostel postavený v roce 1718. Do seznamu nemovitých kulturních památek byl zapsán v roce 2009. Boční věž je vysoká 28 m a původně zde byly zavěšeny tři zvony, ze kterých se zachoval pouze jeden. V roce 2015 vyrobila dílna akademického sochaře a mistra zvonaře Josefa Tkadlece z Halenkova u Vsetína nový zvon sv. Václava, který byl v roce 2016 slavnostně vysvěcen a v roce 2017 byl po opravě zvonové stolice zavěšen. Severně od kostela se nachází bývalá fara, postavená v první polovině 19. století v empírovém stylu. Dům je ukázkou zlidovělé architektury.

Sousoší Nejsvětější Trojice

Pozdně barokní sousoší Nejsvětější Trojice ve Štítech z roku 1807 se nachází v blízkosti místní pily. Je nemovitou kulturní památkou od roku 2003, v roce 2004 bylo sousoší poprvé rekonstruováno (oprava a doplnění zničených prvků). Poslední renovace proběhly v roce 2019.

Sousoší Nejsvětější Trojice na Březné

Sousoší Nejsvětější Trojice z roku 1803 se nachází v zahradě u domu č. p. 18. v obci Březná. Jedná se o kvalitní klasicistní plastiku s výraznými barokními vlivy. Roku 2003 bylo sousoší uznáno za nemovitou kulturní památku a roku 2016 bylo restaurováno.

Pomník obětem 1. a 2. sv. války

 Původní německý pomník padlým byl odhalen 15. srpna roku 1926. Špička mohyly byla zakončena německým válečným křížem a na její přední straně se nacházela deska se jmény padlých. Osud pomníku se naplnil v padesátých letech, kdy byla mohyla odstraněna. Nový pomník byl vzat ze hřbitova po odsunuté německé rodině, na přední stranu byla vytesána pěticípá hvězda a nápis LÁSKU ZA HRDINSTVÍ. V roce 2017 bylo rozhodnuto o vystavění nového památníku, který se od původního návrhu liší jen v maličkostech. Místo původní desky je na nové mohyle nápis Na památku obětem I. a II. světové války. Německý válečný kříž byl nahrazen jednoduchým neutrálním. V říjnu 2018 byl pomník vysvěcen.

Acrobat Park

Acrobat Park olympijského vítěze Aleše Valenty je významným sportovním střediskem. Tento multifunkční areál slouží široké veřejnosti a splňuje vysoké standardy profesionálních sportovců.  Acrobat Park využívají jak sportovní oddíly a kluby, tak i zahraniční reprezentace.