Přijetí absolventů ZŠ představiteli města 28. 6. 2024

Slavnostní vyřazení žáků devátého ročníku se uskutečnilo ve čtvrtek 27. června za přítomnosti ředitelky školy, učitelů, zástupců obce, rodičů a dalších příbuzných žáků a samozřejmě těch nejdůležitějších – žákyň a žáků 9. třídy štítecké základní školy.