Život ve městě Firmy a služby

2017 – Příloha č. 6 ZÚ – Účetní závěrka PO sestavená ke dni 31. 12. 2017 – Rozvaha – Výkaz zisku a ztráty – příloha

2017 Příloha č. 1 ZÚ – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Štíty za rok 2017

2017 Příloha č. 2 ZÚ – Rozvaha sestavená ke dni 31. 12. 2017

2017 Příloha č. 3 ZÚ – Výkaz zisku a ztrát sestavený ke dni 31. 12. 2017

2017 Příloha č. 4 ZÚ – Příloha sestavená ke dni 31. 12. 2017

2017 Příloha č. 5 ZÚ – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu – ÚSC – FIN – 2- 12 – M sestavený ke dni 31. 12. 2017

2017 Závěrečný účet za rok 2017 – schválený

2018 Příloha č. 1 ZÚ – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Štíty za rok 2018

2018 Příloha č. 2 ZÚ – Rozvaha sestavená ke dni 31. 12. 2018

2018 Příloha č. 2 ZÚ – Rozvaha sestavená ke dni 31. 12. 2018

2018 Příloha č. 3 ZÚ – Výkaz zisku a ztrát sestavený ke dni 31. 12. 2018

2018 Příloha č. 4 ZÚ – Příloha sestavená ke dni 31. 12. 2018

2018 Příloha č. 5 ZÚ – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu – ÚSC – FIN – 2 – 12 – M – sestavený ke dni 31. 12. 2018

2018 Příloha č. 6 ZÚ – Účetní závěrka PO sestavená ke dni 31. 12. 2018 – Rozvaha – Výkaz zisku a ztráty – příloha

2018 Závěrečný účet za rok 2018 – schválený

2019 Příloha č. 1 ZÚ – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Štíty za rok 2019

2019 Příloha č. 2 ZÚ – Rozvaha sestavená ke dni 31. 12. 2019

2019 Příloha č. 3 ZÚ – Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2019

2019 Příloha č. 4 ZÚ – Příloha sestavená ke dni 31. 12. 2019

2019 Příloha č. 5 ZÚ – Výkaz Fin – 2 – 12 M – sestavený ke dni 31. 12. 2019

2019 Příloha č. 6 ZÚ – Účetní závěrka PO sestavená ke dni 31. 12. 2019 – Rozvaha – Výkaz zisku a ztráty – příloha

2019 Závěrečný účet za rok 2019 – schválený

2020 Příloha č. 1 ZÚ – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020

2020 Příloha č. 2 ZÚ – Rozvaha sestavená k 31. 12. 2020

2020 Příloha č. 3 ZÚ – Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2020

2020 Příloha č. 4 ZÚ – Příloha sestavená k 31. 12. 2020

2020 Příloha č. 5 ZÚ – Výkaz Fin – 2 – 12M sestavený k 31. 12. 2020

2020 Příloha č. 6 ZÚ – Účetní závěrka PO sestavená ke dni 31. 12. 2020

2020 Závěrečný účet za rok 2020 – schváleno

2021 Příloha č. 1 ZÚ – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Štíty za rok 2021

2021 Příloha č. 2 ZÚ – Rozvaha za 12/2021

2021 Příloha č. 3 ZÚ – Výkaz zisku a ztráty za 12/2021

2021 Příloha č. 4 ZÚ – Příloha za 12/2021

2021 Příloha č. 5 ZÚ – Výkaz FIN 2 – 12 M sestavený k 12/2021

2021 Příloha č. 6 ZÚ – Účetní závěrka PO za 12/2021 – Rozvaha – Výkaz zisku a ztráty – příloha

2021 Závěrečný účet za rok 2021 – schváleno

2022 Příloha č. 1 ZÚ – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Štíty za rok 2022

2022 Příloha č. 2 ZÚ- Rozvaha za 12/2022

2022 Příloha č. 3 ZÚ – Výkaz zisku a ztráty – 12/2022

2022 Příloha č. 4 ZÚ – Příloha za 12/2022

V případě zájmu o zařazení do databáze firem a služeb, nebo pokud chcete uvedené údaje odstranit či upravit, nás prosím kontaktujte na adrese info@stity.cz. Děkujeme!