Partnerské dny ve Štítech- 17. – 20. 5. 2023 26. 5. 2023