Sbor dobrovolných hasičů Štíty

www.sdhstity.cz

Bc. Zdeněk Fingr – velitel jednotky

Josef Krejčí

Petr Purkert

Milan Dušek

Tomáš Theimer

Petr Měrka

Vítězslav Gronych

Antonín Kudláček

Jiří Hendrich

Pavel Kudláček

Miroslav Kubíček

Václav Hampl