Výsledky Tříkrálové sbírky

Skupinky koledníků opět vyrazily do ulic Štítů a známé „My tři králové jdeme k vám…“ se ozývalo i na Březné, v Herolticích a v Crhově. O vaší štědrosti svědčí částka 56 452,- Kč, kterou se podařilo ve Štítech a přilehlých obcích vybrat. Do zapečetěných kasiček jste ve Štítech vložili 36 816,- Kč, na Březné 6 404,- Kč, v Crhově 5912,- Kč a v Herolticích 7 320,- Kč. Charita Zábřeh děkuje všem dárcům a také koledníkům, kteří věnují svůj volný čas pro dobrou věc.

1. ročník Memoriálu Jaromíra Šatánka

V sobotu 28.12.2019 se v Sokolovně ve Štítech konal vánoční turnaj ve stolním tenise. Tento již tradiční turnaj je od tohoto ročníku nově pořádán pod názvem „Memoriál Jaromíra Šatánka“.
Turnaje se zúčastnilo celkem 12 hráčů z našeho i okolních oddílů.
Na stupních vítězů se umístili hráči v následujícím pořadí:
1. Vlastimil Honemann st. (TJ Sokol Kolšov)
2. Vlastimil Honemann ml. (KST Jeseník)
3. Zdeněk Drlík (TJ Sokol Štíty)
4. Pavel Honemann (TJ Postřelmov)
                                                                                     Zdeněk Drlík
                                                                                     vedoucí oddílu stolního tenisu

Termíny Tříkrálové sbírky ve Štítech

část NÁMĚSTÍ MÍRU, U VODOJEMU – 4. 1.

U PARKU, část ŠKOLNÍ, část NA PILNÍKU – 3. 1.

část NÁKLADNÍ, NÁDRAŽNÍ, ZAHRADNÍ, KRÁTKÁ – 4. 1.

část NÁKLADNÍ, část OKRUŽNÍ – 5. 1.

část OKRUŽNÍ, část ŠKOLNÍ, část NÁMĚSTÍ MÍRU, POD LESEM, COTKYTELSKÁ – 10. 1.

ŘÍČNÍ, ZA VODOU, část ŠIROKÁ – 5. 1.

část NA PILNÍKU, část ŠIROKÁ – 4. 1.

LOMENÁ, PŘÍMÁ, SPORTOVNÍ, NA TRAVECH – 4. 1.

Založení KLUBU SENIORŮ VE Štítech

V roce 2017 byla v našem městě vybudována nová městská knihovna. Když byla přestěhována, nastala doba rekonstrukce staré radnice. Po jejím skončení přešly do bývalých nově upravených prostor knihovny třídy ZUŠ a zbývající místnosti byly věnovány zájmové činnosti. Jedna z nich byla určena pro klubovnu skautů, druhá byla věnována budoucímu klubu pro důchodce, třetí je společná kuchyňka.

Na podzim letošního roku začalo osm seniorů upravovat vnitřní prostory, aby se zde budoucí uživatelé dobře cítili.

V adventním čase dne 11. prosince byl KLUB SENIORŮ založen, na zahajovací prohlídku byla pozvána celá veřejnost. Úvodní besedy se účastnilo 42 seniorů, které přivítal pan starosta Jiří Vogel a popřál všem budoucím účastníkům klubu mnoho úspěchů.

Skutečnou činnost zahájí klub 15. ledna 2020 v 16 hodin, na programu bude beseda o možnostech klubovní činnosti a organizačním uspořádání Klubu. Doplněna bude společenskými hrami, poslechem hudby a snad také zpěvem.

Zprávy o konání schůzek a jejich programu budou uveřejňovány ve vývěsce turistiky na náměstí.

Přejeme účastníkům nového KLUBU SENIORŮ mnoho zdaru, mnoho aktivních počinů a mnoho radosti a spokojenosti při společných akcích.

Za zakládající členy Marie Lauermannová

 

Hračky z letošní sbírky pořádané skauty dorazily do cíle

Skautský oddíl Hledači Štíty díky Vašim darům mohl dělat radost potřebným. Mezi obdarované opět patřila Nemocnice Šumperk – dětské lůžkové oddělení, kde hračky budou milou náplastí za výkon, který děti musí podstoupit. Dále Dětské centrum Ostrůvek, kde své upotřebení najdou především stavebnice, kostky, ale i odrážedla a kočárky. Poslední letošní zastávkou byla Společnost pro ranou péči pobočka Olomouc. Odtud putují obratem hračky mezi nejpotřebnější. Ještě letos rozzáří oči dětí, které by bez Vaší štědrosti čekaly na Ježíška marně.
⚜️DĚKUJEME⚜️

Hledači Štíty

Vánoční koncert

Každým rokem pořádá Město Štíty vánoční koncert. Letos jeho termín připadl na pátek 13. prosince. Pozvání s radostí přijal Martin Hroch, který usedl za klavír a doprovázel violistku Evu Mokrou, zpěváka a sbormistra Ondřeje Štefáčka a dívčí pěvecký sbor Prímadonky z Havlíčkova Brodu. Krásný dojem z koncertu snad nikomu nezkazila příhoda s  výpadkem elektrického proudu, kdy v kostele zavládla na kratší dobu tma. Posluchači si tak odnesli o jeden nevšední a trochu adrenalinový zážitek navíc.

Fotogalerie

BLACK LADIES v Herolticích

Tradiční Adventní koncert v sobotu 7.12. 2019 v kostele sv. Jana Křtitele potěšil nás i padesátku posluchačů.  Flétnistky, zpěvačka, klavíristka a dva pánové (na které se v názvu zapomnělo), dokonale ladili i s adventní dobou. Zážitek i prožitek. Děkujeme a těšíme se na další setkání.

 Petr Beneš

                                                                                                                                                          

Mikulášská nadílka, vánoční dílny a jarmark naplnily kulturák

V pátek 6. prosince Město Štíty ve spolupráci se skautským sdružením Hledači Štíty již podruhé v kulturním domě uspořádalo adventní akci, ve které se spojují vánoční dílny, jarmark rukodělných výrobků, výstava keramiky ZŠ Štíty a příchod Mikuláše s družinou. Program zpestřilo vystoupení dětí ze ZUŠ Štíty a pohodovou předvánoční atmosféru dotvořila vůně punče, která se linula z Nalejvárny u dvou čertů, kde si návštěvníci k tomuto lahodnému moku mohli zakoupit i domácí cukroví. O další občerstvení se postaraly „Hamarky“.

Zcela nový a netradiční byl příchod mikulášské družiny, na kterou nedočkavě čekala spousta dětí. Mikuláš s andělem nadělovali hodným dětem balíčky s dobrotami a čerti se zvědavě potloukali po sále a vyhlíželi darebáky, které by si s sebou odnesli. Nakonec odešli s nepořízenou, ale slibovali, že příští rok se zase objeví a nějakého hříšníka vyčmuchají. Tak se necháme překvapit.

Fotogalerie

Adventní zastavení

První adventní neděle 1.12. 2019 ve Štítech patřilo akci “ Adventní zastavení“  na farní dvoře spojené s rozsvícením vánočního stromu na náměstí. Již počtvrté se jsme sešli na, abychom mohli  společně prožít začátek adventní doby a příchodu vánočních svátků. Toto setkání nebylo jen příchod vánoc, ale také, abychom podpořili dobrou věc . Perníčky a drobné cukroví se prodávalo se skvělým punčem, drobné dárečky udělaly radost mnoha návštěvníkům. Děti si také mohli vyrobit lampičku, se kterou si šli „rozsvítit vánoční strom“, při zpěvu vánočních písní a koled , které připravili žáci základní školy ve Štítech. Výtěžek adventního zastavení  bude věnován nadaci DOBRÝ ANDĚL , která pomáhá  rodinám s dětmi které přivedla nemoc do finanční tísně.  V letošním roce přispějeme krásnou částkou 11679 CZK.
Děkuji všem, kdo připravovali toto setkání i těm, kdo nás přišly navštívit, a také za krásně prožitý čas první adventní neděle.

Eva Pecháčková

Fotogalerie