Informace pro rodiče dětí z MŠ a ZŠ

Informace pro rodiče dětí z MŠ k uzavření MŠ od 1.3.2021

Vážení rodiče,

dle nařízení vlády a MŠMT se oficiálně MATEŘSKÁ ŠKOLA uzavírá od pondělí 1.3.2021 prozatím do 21.3.2021. Je nutné odhlásit dětem stravu. K tomuto odhlášení, prosím, kontaktujte vedoucí školní jídelny na tel. čísle: 739 475 171 nebo na e-mail: jaja.smrckova@seznam.cz. Stravu je možné tímto způsobem odhlásit do neděle 28.2.2021 do 17:00 hod.

Zde přikládám odkaz na webové stránky České správy sociálního zabezpečení, kde je veškeré info k žádosti o ošetřovné na dítě. Ze školy již není potřeba žádné potvrzení pro Vašeho zaměstnavatele v rámci žádosti o ošetřovné na dítě. Více info viz. webový odkaz.

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

V případě dotazů, mě kontaktujte na mail: reditel@zsstity.cz

Děkuji Vám za spolupráci a podporu v těchto pro všechny náročných dnech.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

Informace pro rodiče žáků ZŠ k přechodu celého I. i II. stupně na distanční výuku

Vážení rodiče,

dle nařízení MŠMT všichni žáci I. i II. stupně ZŠ přechází od pondělí 1.3.2021  do neděle 21.3.2021 na povinnou distanční formu výuky z domova.

Rozvrh on-line výuky pro I. i II. stupeň ZŠ od pondělí 1.3.2021 je umístěn na webu školy: www.zsstity.cz. Prosím o včasnou kontrolu přihlašovacích údajů k on-line platformě TEAMS, kterou naši žáci používají pro on-line výuku. V případě nefunkčnosti přihlašovacích údajů kontaktujte p.uč. Kissovou – kissova@zsstity.cz.

Žáci v rámci distanční výuky mají nárok na dotované školní obědy. Odebírání obědů je možné POUZE DO JÍDLONOSIČE v době od 10:00 do 10:30 hod. V případě přihlášení či odhlášení stravy na pondělí 1.3.2021 je nutné kontaktovat vedoucí školní jídelny na tel. čísle 739 475 171 nebo na mail: jaja.smrckova@seznam.cz, a to do neděle 28.2. do 17:00 hod. V dalších dnech je nutné dětem obědy přihlásit či odhlásit na web. portálu: www.strava.cz.

Zde přikládám odkaz na webové stránky České správy sociálního zabezpečení, kde je veškeré info k žádosti o ošetřovné na dítě (mladší 10 let věku). Ze školy již není potřeba žádné potvrzení pro Vašeho zaměstnavatele v rámci žádosti o ošetřovné na dítě. Více info viz. webový odkaz.

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

Vaše případné dotazy mi posílejte na mail: reditel@zsstity.cz nebo přes školní systém Bakaláři.

Děkuji Vám za spolupráci a podporu v těchto náročných dnech.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

Aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol

Formulář ZOPPD

Návod, jak vyplnit žádost o ošetřovné při péči o dítě

Pokyny při vyplnění formuláře Záznamů zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné

 

Od čtvrtka 25. 2. se zpřísňují protiepidemická opatření

Od čtvrtka 25. února bude platit povinnost nosit FFP2 respirátory, nanoroušky nebo dvě chirurgické roušky na sobě v místech s vysokou koncentrací lidí.

Jedná se o:

  • obchody
  • provozovny služeb
  • zdravotnická zařízení, ve kterých se poskytuje ambulantní péče
  • zastávky a prostředky hromadné dopravy
  • pobytová zařízení sociálních služeb
  • automobily, pokud v nich nepojedou členové jedné domácnosti

 

 

Mateřská škola bude od 22. 2. opět v provozu

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás tímto informovala, že od pondělí 22.2.2021 bude opět mateřská škola ve standardním provozu od 6:00 do 16:00 hod. Prosím o včasné přihlášení stravy pro Vaše děti, které nastoupí do MŠ již v pondělí 22.2.2021. Školní jídelna bude z důvodu malého počtu zaměstnanců zajišťovat stravu jen pro děti z MŠ.

Žádám také rodiče, aby důsledně sledovali zdravotní stav dítěte. Dítě, které bude vykazovat příznaky infekčního onemocnění nesmí pobývat v MŠ. Rodiče při vstupu do MŠ proveďte dezinfekci rukou a noste vždy ochranné roušky či respirátory. Cílem nás všech je zajistit bezpečné prostředí pro vzdělávání Vašich dětí.

Děkuji Vám za spolupráci a Váš zodpovědný přístup.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

MÚ Štíty má otevřeno dle běžných úředních hodin

Vláda v neděli na žádost hejtmanů vyhlásila nový nouzový stav od půlnoci z neděle na pondělí na dobu 14 dní. Většina dosavadních protiepidemických opatření zůstává v platnosti. Vláda však přidala několik výjimek a upravila provoz úřadů. Městský úřad Štíty bude mít od pondělí 15. 2. pro veřejnost otevřeno takto:

PONDĚLÍ 7:00 – 11:30 12:00 – 16:30
STŘEDA 7:00 – 11:30 12:00 – 16:30

Otevře se také otevírací okénko knihovny.

Prodloužení uzavření školní jídelny a mateřské školy

Dle nařízení krajské hygieny bude školní jídelna uzavřena i v týdnu od 15.2. do 19.2.2021. Všichni zaměstnanci školní jídelny jsou v povinné karanténě až do pátku 19.2.2021, z tohoto důvodu je z rozhodnutí zřizovatele uzavřena také mateřská škola. Rodiče mohou žádat ošetřovné na dítě až do 19.2.2021 z důvodu uzavření MŠ. Pro předškoláky z MŠ budou připraveny pracovní listy a zájemci ze strany rodičů si mohou tyto pracovní listy pro své děti vyzvednout ve vestibulu základní školy. Při vstupu do budovy ZŠ je nutné mít roušku či jiné krytí úst a nosu, vstupovat jednotlivě a při vstupu si také vydezinfikovat ruce. Více informací najdete na webových stránkách školy.

Uzavření MŠ a školní jídelny

Od úterý 9. 2. 2021 přechází školní jídelna včetně všech zaměstnanců do karantény, a to nejméně do pátku 12.2.2021. S tímto nařízením souvisí i uzavření MŠ a přechod dětí z MŠ do preventivní karantény. MŠ bude uzavřena od úterý 9.2.2021 do pátku 12.2.2021. Případné změny a informace týkající se možného prodloužení uzavření MŠ budou umístěny na webu školy.

Všem dětem i ostatním strávníkům ŠJ bude automaticky od úterý 9.2.2021 do pátku 12.2.2021 strava odhlášena. O dalších dnech a možnosti přihlášení stavy budete informováni na webu školy.

Vaše případné dotazy posílejte na mail: reditel@zsstity.cz