zvětšit obrázek

Poslední květnová sobota patřila opět tradičnímu Štíteckému jarmarku. Náměstí zaplnila nejrůznější řemesla, stánky s občerstvením a k dobré atmosféře hrála dechová hudba Bojané. Taneční a hudební vystoupení předvedly veřejnosti děti z Mateřské školy Štíty, žákyně ze Základní umělecké školy Zábřeh - pobočka Štíty a taneční skupiny Pohybového studia Háčko.


V Sokolovně a na fotbalovém hřišti se odehrávaly mezinárodní turnaje ve stolním tenise a v kopané. Přátelská utkání mezi městy Štíty a polským Niemodlinem navazovala na dlouholetou partnerskou spolupráci obou měst. Ve Štítech jsme v tento den přivítali také delegaci z partnerského města v čele se starostkou Dorotou Koncewicz. "Toto partnerství trvá již devátý rok. Jsme velmi rádi, že polští přátelé vnímají stejně jako my, že tato spolupráce má smysl a nadále se rozvíjí," hodnotí setkání Bc. Jiří Vogel, starosta města Štíty.


Fotogalerie
30.05.2016

 

Starosta města svolává dle § 92 odstv.1) zákon číslo 128/2000 Sb., o obcích

10. zasedání Zastupitelstva města Štíty, které se uskuteční

ve středu dne 22. 6. 2016 v 16.30 hod.

v zasedací místnosti MěÚ Štíty

 

Program:

 

1)    Schválení programu 10. zasedání ZMě Štíty

2)    Rozpočtové opatření vlastní č.3/2016 + dotační prostředky

3)    Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Štíty za rok 2015

4)    Závěrečný účet Města Štíty 2015 + zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Štíty za rok 2015

5)    Schválení účetní závěrky Města Štíty za rok 2015

6)    Zpráva z jednání rady města Usnesení č. 31 č. 36

7)    Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZMě

8)    Zpráva o činnosti kontrolního výboru  duben až červen 2016

9)    Zpráva o činnosti finančního výboru duben až březen 2016

10)  Zpráva o hospodaření Městských lesů Štíty duben až červen 2016

11)  Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku města

12)  Různé

13)  Diskuse, usnesení, závěr

 

Ve Štítech dne 25.5.2016

                                                                            Bc. Jiří Vogel, starosta

27.05.2016
zvětšit obrázek
 

Základní škola a mateřská škola Štíty zve na slavnostní akci k příležitosti uplynutí 90 let od zahájení výuky v současné budově základní školy ve Štítech. Setkání žáků, zaměstnanců a veřejnosti proběhne v sobotu 4. června 2016.       


Je připraven bohatý program.

Po celou dobu je možné vidět ve školní dílně činnost a výrobky z hodin technického vzdělávání. Celý den též probíhá soutěž dvojic v robotice. Součástí akce je i výstava keramiky.


Prostory školy budou volně přístupné po celý den a jsou k dispozici pro setkání bývalých zaměstnanců a žáků. Současně bude otevřena i budova mateřské školy.


26.05.2016

Při příležitosti Diecézní poutě ke sv. Janu Sarkandrovi dne 7. 5. 2016 v chrámu sv. Václava v Olomouci převzali naši občané z rukou olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera a biskupa Mons. Josefa Hrdličky významné ocenění za aktivitu a nezištnou pomoc pro církev - medaili sv. Jana Sarkandera.


Ocenění převzali: Bc. Jiří Vogel, Wilma Knollová, Veronika Kühnová.


Pro všechny oceněné je nesmírná čest získat takové ocenění. Gratulujeme!


09.05.2016

6.2.2016

Hasičský ples, Heroltice - kulturní dům

20.2.2016

Ples firmy KLEIN automotive s. r. o., Štíty - kulturní dům

5.3.2016

MDŽ  - Dechová hudba Big Band Lanškroun, Štíty - kulturní dům

19.3.2016

Dětský maškarní karneval, Štíty - kulturní dům

19.3.2016

Ostatková merenda, Březná Na Dvorečku

2.4.2016

Divadelní představení "Řeči" DS Tyl Králíky, Štíty - kulturní dům

28.5.2016

Štítecký jarmark - Bojané, Štíty - náměstí

28.5.2016

Mezinárodní sportovní den, Štíty - hřiště TJ Sokol

18.6.2016

Cyklomaraton Rampušák, Štíty - náměstí

25.6.2016

Setkání na pomezí Čech a Moravy ve Valteřicích - Martin Maxa, Fešáci s Michaelou Tučnou, Karel Hegner a cimbálovka Aleše Smutného

2.7.2016

Setkání s RC modely, Heroltice

9.8.2016

Varhanní festival - Gabriela Eibenová, Adam Viktora, Štíty - kostel Nanebevzetí Panny Marie 

11.8.2016

Záhorská kapela, Štíty - kulturní dům

14.8.2016

Štítecká pouť

10.9.2016

Setkání s RC modely, Heroltice

24.9.2016

Mše svatá a žehnání zvonu sv. Václava, Heroltice kostel sv. Jana Křtitele

22.10.2016

Divadelní představení, Štíty - kulturní dům

2.12.2016

Mikulášská nadílka, Štíty - kulturní dům

10.12.2016

Vánoční koncert, Štíty - kulturní dům

   

Změny vyhrazeny.

 

01.02.2016

Komunální odpad: 15.1.2016 - 31.3.2016
450,- Kč / osoba  
   
Poplatek za psa: 15.1.2016 - 31.3.2016
Sazba dle OZV č. 5/2010  
 
Pronájem pozemku: 15.1.2016 - 15.2.2016
   
Vodné a stočné: 15.1.2016 - 15.2.2016
vodné 17,- Kč/m3 15.4.2016 - 15.5.2016
stočné 23,- Kč/m3 15.7.2016 - 15.8.2016
  15.10.2016 - 15.11.2016
08.01.2016
Poslední aktualizace 30.05.2016 16:17:08 stránky tvořeny pomocí systému WPublisher (C)1999-2016 Všechna práva vyhrazena.