Lonští účastníci soutěže o nejhezčí "Rozkvetlé okno 2015" se sešli v pátek 5. února 2016 v heroltické hospůdce, aby se vzájemně podělili o pěstitelské zkušenosti. Vítězům byly předány hodnotné ceny, které věnovala společnost Heroltická s.r.o.  a Město Štíty. Každý účastník si odnesl diplom a upomínkové předměty.
09.02.2016

V týdnu od 15.2. do 19.2.2016 nebude MUDr. Kaňová, praktická lékařka ve Štítech ordinovat. Sestra bude přítomna pouze v úterý 16.2. ráno.

Ve dnech 15. a 16. 2. 2016 bude z důvodu dovolené uzavřena ve Štítech ordinace gynekologie a interny. 

 
08.02.2016

P O Z V Á N Í

 

Starosta města svolává dle § 92 odstv.1) zákon číslo 128/2000 Sb., o obcích

8. zasedání Zastupitelstva města Štíty, které se uskuteční

ve středu dne 17. 2. 2016 v 16.00 hod.

v zasedací místnosti MěÚ Štíty

 

 

Program:

 

1)   Schválení programu 8. zasedání ZMě Štíty

2)   Výsledek hospodaření Města Štíty za rok 2015

3)   Návrh investic a oprav na rok 2016

4)   Schvalování rozpočtových opatření v roce 2016 radou města

5)   Zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Štíty

6)   Zpráva z jednání rady města Usnesení č. 22 - č. 28

7)   Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZMě

8)   Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku města

9)   Různé

10) Diskuse, usnesení, závěr

 

Ve Štítech dne 27.1.2016                                                                           

 

                                                                                        Bc. Jiří Vogel, starosta

02.02.2016

Starosta města Bc. Jiří Vogel byl pozván jako přednášející na konferenci o evropských strukturálních a investičních fondech. Přednáška se uskuteční 16. února na Magistrátu hlavního města Prahy. Starosta zde bude uvádět příklad našeho města, které se vzdalo čerpání evropských dotací. Více info zde.

01.02.2016

 

6.2.2016

Hasičský ples, Heroltice - kulturní dům

20.2.2016

Ples firmy KLEIN automotive s. r. o., Štíty - kulturní dům

5.3.2016

MDŽ  - Dechová hudba Big Band Lanškroun, Štíty - kulturní dům

19.3.2016

Dětský maškarní karneval, Štíty - kulturní dům

19.3.2016

Ostatková merenda, Březná - Na Dvorečku

2.4.2016

Divadelní představení "Řeči" DS Tyl Králíky, Štíty - kulturní dům

28.5.2016

Štítecký jarmark - Bojané, Štíty - náměstí

28.5.2016

Mezinárodní sportovní den, Štíty - hřiště TJ Sokol

18.6.2016

Cyklomaraton Rampušák, Štíty - náměstí

25.6.2016

Setkání na pomezí Čech a Moravy ve Valteřicích - Martin Maxa, Fešáci s Michaelou Tučnou, Karel Hegner a cimbálovka Aleše Smutného

2.7.2016

Setkání s RC modely, Heroltice

9.8.2016

Varhanní festival - Gabriela Eibenová, Adam Viktora, Štíty - kostel Nanebevzetí Panny Marie 

11.8.2016

Záhorská kapela, Štíty - kulturní dům

14.8.2016

Štítecká pouť

10.9.2016

Setkání s RC modely, Heroltice

22.10.2016

Divadelní představení, Štíty - kulturní dům

2.12.2016

Mikulášská nadílka, Štíty - kulturní dům

10.12.2016

Vánoční koncert, Štíty - kulturní dům

   
 

Změny vyhrazeny.

 

01.02.2016

Komunální odpad: 15.1.2016 - 31.3.2016
450,- Kč / osoba  
   
Poplatek za psa: 15.1.2016 - 31.3.2016
Sazba dle OZV č. 5/2010  
 
Pronájem pozemku: 15.1.2016 - 15.2.2016
   
Vodné a stočné: 15.1.2016 - 15.2.2016
vodné 17,- Kč/m3 15.4.2016 - 15.5.2016
stočné 23,- Kč/m3 15.7.2016 - 15.8.2016
  15.10.2016 - 15.11.2016
08.01.2016
09.12.2015
Poslední aktualizace 09.02.2016 14:47:09 stránky tvořeny pomocí systému WPublisher (C)1999-2016 Všechna práva vyhrazena.