Nové vydání Štíteckého listu si můžete přečíst zde.

09.04.2015

P O Z V Á N Í

 

Starosta města svolává dle § 92 odstv.1) zákon číslo 128/2000 Sb., o obcích

4. zasedání Zastupitelstva města Štíty, které se uskuteční

ve středu dne 22. 4. 2015 v 16.30 hod.

v zasedací místnosti MěÚ Štíty

 

Program:

 

1)    Schválení programu 4. zasedání ZMě Štíty

2)    Rozpočtové opatření vlastní č. 1/2015 + dotační prostředky

3)    Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Štíty za rok 2014

4)    Závěrečný účet Města Štíty 2014 + zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Štíty za rok 2014

5)    Schválení účetní závěrky Města Štíty za rok 2014

6)    Zpráva z jednání rady města Usnesení č. 9 č. 10

7)    Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZMě

8)    Zpráva o činnosti kontrolního výboru  leden až březen 2015

9)    Zpráva o činnosti finančního výboru leden až březen 2015

10)  Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku města

11)  Různé

12)  Diskuse, usnesení, závěr

 

Ve Štítech dne 8. 4. 2015

                                                                   

Bc. Jiří Vogel, starosta

09.04.2015


"Vzhledem k mírné zimě jsme se mohli věnovat opravám majetku města," říká Bc. Vogel, starosta Štítů a vyjmenovává výčet prací, které se ve městě podařilo vykonat v prvním čtvrtletí letošního roku. "V budově bývalé pekárny na náměstí se podařilo zrekonstruovat tři byty a další byt v domě č.p. 239 v ulici Na Pilníku. V současné době jsou již obsazeny novými nájemníky. Začátkem března pořídilo město zametací a kropící vůz, který už občané mohli spatřit při úklidu ulic. Důležitou a nákladnou investiční akcí jsou sportovní kabiny na hřišti. V tomto období se dokončily topenářské práce a rozvody vody a odpady."

A co bude v nejbližší době následovat?

V druhém čtvrtletí budou zahájeny další opravy. Bude se jednat o úpravu parkoviště před společností ZEAS BŘEZNÁ na náměstí, kdy se asfaltový povrch včetně chodníků nahradí žulovou kostkou. Z toho budou plynout určité těžkosti s parkováním na náměstí v následujících dvou měsících. Občané v tomto případě mohou využít také nedaleké parkoviště v Acrobat Parku.

Ve spolupráci s Římskokatolickou farností Štíty byla započata oprava fasády na kulturní památce kostelu sv. Jana Křtitele v Herolticích. První část této opravy bude dokončena v červenci při 300. výročí výstavby kostela, které vyvrcholí 12. 7. slavnostní mší svatou celebrovanou olomouckým arcibiskupem nebo biskupem.08.04.2015


V sobotu 30. května pořádá Město Štíty 
tradiční Štítecký jarmark a současně také Den mikroregionu Zábřežsko. 

Na jarmark vítáme především řemeslné stánky případně i s ukázkami tradiční výroby. 

Řemeslníci se mohou přihlásit na tel.: 583 440 109 nebo prostřednictvím e-mailu vyplněním
přihlášky. 

08.04.2015


Upozorňujeme naše spoluobčany, že likvidace velkoobjemového odpadu bude provedena v měsíci dubnu a to:

Štíty
U hřiště TJ Sokol Štíty do velkoobjemového kontejneru v pondělí 20. 4. od 14:00 do 19:00 hodin a v úterý 21. 4. do 16:00 hod.
Zodpovědná osoba p. Žerníček Josef. 

Březná
Před prodejnou potravin do velkoobjemového kontejneru v pondělí 20. 4. od 14:00 do 19:00 hodin a v úterý 21. 4. do 16:00 hod.
Zodpovědná osoba p. Čada Jan. 

Heroltice
Před bývalým obchodem (u Jelínků) do velkoobjemového kontejneru v pondělí 20. 4. od 14:00 do 19:00 hodin a v úterý 21. 4. do 16:00 hod.
Zodpovědná osoba p. Haltmar František.

Důležité upozornění!
Do velkoobjemových kontejnerů nepatří stavební odpad, železný šrot, zbytky potravin a veškerý biologicky rozložitelný odpad (tráva, listí, větve). Pneumatiky budou přijaty pouze od občanů, ne od podnikatelů.

07.04.2015


Sociální pracovnice Městského úřadu Zábřeh, oddělení sociální péče a prevence nabídnou občanům města Štíty
základní a specializované sociální poradenství 

v pondělí 20. dubna 2015 v zasedací místnosti Městského úřadu Štíty od 8:30 do 9:00 hodin.

Poradenství je zdarma a využít ho může kdokoli.

01.04.2015


Polské partnerské město Niemodlin vyhlašuje 13. ročník mezinárodní soutěže satirických kreseb "Karpik 2015". Jedná se o jednu z nejvýznamnějších soutěží, které se každoročně účastní kreslíři z celého světa.  Všechny kresby jsou na motivy ryb, rybářů či rybaření. Podrobná pravidla zde.

Katalog loňských soutěžních kreseb

02.03.2015

Komunální odpad: 15.1.2015 - 31.3.2015
450,- Kč / osoba  
   
Poplatek za psa: 15.1.2015 - 31.3.2015
Sazba dle OZV č. 5/2010  
 
Pronájem pozemku: 15.1.2015 - 15.2.2015
   
Vodné a stočné: 15.1.2015 - 15.2.2015
vodné 17,- Kč/m3 15.4.2015 - 15.5.2015
stočné 23,- Kč/m3 15.7.2015 - 15.8.2015
  15.10.2015 - 15.11.2015
07.01.2015

 

23. 5. 2015 Pochod indiánskou stezkou, Štíty - náměstí - Heroltice náves

 

30. 5. 2015 Den Mikroregionu Zábřežsko, Štíty - náměstí a hřiště

 

30. 5. 2015 Štítecký jarmark, Štíty - náměstí; Big Band Lanškroun, Eva a Vašek

 

20. 6. 2015 Cyklomaraton Rampušák, Štíty - náměstí

 

27. 6. 2015 Setkání na pomezí Čech a Moravy Valteřice; DH Mistříňanka, Wabi Daněk, Xindl X

 

4. 7. 2015 Pouťový táborák, Crhov

 

5. 7. 2015 Heroltická škola zpěvu, Heroltice - Heroltická s.r.o., František Černý - primáš BROLN, housle, zpěv a Jan Telecký - sólista BROLN, cimbál 

12. 7. 2015 300. výročí založení kostela v Herolticích, Heroltice - kostel

 

16. 8. 2015 Štítecká pouť, Štíty - náměstí a KD; Petr Martinák, Jiří Helekal, Lucie Nováková, Katka Kenardžievová

 
Pořádáte v našem městě či v přilehlých částech kulturní akci, která zde není? Zašlete nám informace na info(zavináč)stity.cz.


08.01.2015
Poslední aktualizace 16.04.2015 14:22:47 stránky tvořeny pomocí systému WPublisher (C)1999-2015 Všechna práva vyhrazena.