Na pomezí Čech a Moravy proběhl již 11. ročník společensko – kulturní akce

Setkání na pomezí Čech a Moravy se stalo již tradiční společenskou událostí, kterou každoročně pořádá město Štíty ve spolupráci s obcí Výprachtice na pomyslné česko-moravské zemské hranici ve Valteřicích. Poslední červnové sobotní odpoledne provázelo nádherné slunečné počasí, takže návštěvníci mohli spokojeně sledovat kulturní program, který následoval po mši v místním kostele. Olinka Baričičová, která s kamarády přijela až ze Slovenska, potěšila fanoušky lidových písniček. Lidové kroje pak vystřídaly bílé košile, černé brýle, kravaty a kalhoty, což je typická image kapely Laura a její tygři. Výborná revivalová skupina Pangea, která fanoušky potěšila nejen výběrem nejznámějších hitů skupiny Beatles, ale i svou perfektní vizáží, letošní ročník zakončila. Akce se konala za finanční spoluúčasti Olomouckého a Pardubického kraje a pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a náměstka hejtmana Olomouckého kraje Dalibora Horáka, kteří se této akce spolu s dalšími významnými hosty zúčastnili.

Děkujeme těmto sponzorům: Ekola České Libchavy s. r. o., Jan Rýznar – RPS Computers, Velt okna s. r. o., Agrospol Výprachtice s. r. o., Hilbert Interiéry s. r. o., Roadmedic s. r. o.

Také děkujeme skautskému sdružení Hledači Štíty, které každoročně připravuje soutěže pro děti i dospělé.

Fotogalerie

 

Pozvánka na Setkání na pomezí Čech a Moravy

Srdečně Vás zveme na již 11. ročník akce Setkání na pomezí Čech a Moravy, kterou každoročně pořádá město Štíty ve spolupráci s obcí Výprachtice. V krásném přírodním prostředí obce Valteřice na Vás opět čeká kulturní program, bohaté občerstvení, atrakce a soutěže nejen pro děti. Po slavnostním zahájení Vás přivítá a svými lidovými písničkami pohladí na duši  Ol´ga Baričičová s kamarády, která mnoho let zpívá s dechovou hudbou Žadovjáci a je známá z televize Šlágr. Poté Olinku vystřídá zcela jiný žánr a vizáž – černé kalhoty a funky drive, černé brýle a soulová naléhavost, černé kravaty a jazzová elegance, bílé košile a rocková energie – takto se charakterizuje skupina Laura a její tygři. Na závěr si můžete připomenout  známé hity skupiny Beatles se skupinou Pangea, která patří mezi nejlepší revivalové skupiny u nás a kromě stovek koncertů má na svém kontě několik televizních a rozhlasových vystoupení.

Setkání na pomezí Čech a Moravy plakát

Štíty získaly Cenu naděje pro živý venkov

Začátkem června přijela do Štítů hodnotící komise soutěže Vesnice roku. Zástupci města a spolků se snažili ve vymezeném čase co nejlépe naše město reprezentovat. Štítům tato snaha vynesla ocenění za místní spolkový život a občanskou společnost – Cenu naděje pro živý venkov v rámci Olomouckého kraje.

Štíty se účastní soutěže Vesnice roku

Celkem 205 obcí ze všech krajů České republiky se přihlásilo do pětadvacátého ročníku soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova a v tomto seznamu se nacházejí i Štíty. Do této soutěže se totiž mohou přihlásit  i města či městyse vesnického charakteru, které mají maximálně 7 500 obyvatel. Pro soutěžící obce jsou připraveny finanční odměny od 500 tisíc korun až po 2,6 miliony korun, dle uděleného ocenění. Partner soutěže Vesnice roku 2019, společnost ŠKODA AUTO, zapůjčí na šest měsíců vítězi v kategorii Inovativní obec nový model ŠKODA CITIGO e-Pilot s čistě elektrickým pohonem, který je svým provozem (0 CO2) přínosem pro životní prostředí.

Již v pondělí 3. 6. zavítala krajská hodnotitelská komise k nám a v čase dvou hodin se zástupci města a spolků snažili ukázat to nejlepší ze Štítů. Prezentace se kromě pracovníků úřadu a knihovny zúčastnily tyto subjekty:  Základní a mateřská škola Štíty, skautské sdružení Hledači Štíty, SDH Štíty, Březná a Heroltice, MS Tetřívek, Crhovská chasa, TJ Sokol Štíty, Český zahrádkářský svaz Štíty a modeláři. Patří jim za to uznání a veliký dík.

Fotogalerie

Benzínková sbírka „Společně proti leukemii“

Benzínková sbírka je společná humanitární akce Junáka – českého skauta a Nadace pro transplantace kostní dřeně. Jejím cílem je pomoci lidem postiženým leukémií a dalšími nemocemi krvetvorby. Ve dnech 6. a 7. června  sbírka probíhá na čerpacích stanicích po celé České republice. Skauti a skautky tam přijíždějícím autům umývají okna a řidičům podávají informace o činnosti nadace a možnostech pomoci. Ti jim za to můžou vhodit dobrovolný příspěvek do zapečetěné kasičky.

Na benzínce ve Štítech se na Vás a Vaše štědré příspěvky budou těšit štítečtí skauti.

sbirka_benzinka_A2_press_01

Co je nového ve Štítech

Když jsem se díval na náš volební program z loňského roku, tak mohu konstatovat, že náš program plníme, tak jak jsme to slíbili voličům. Hlavní investicí letošního roku je oprava zdravotního střediska, kde jsme zrealizovali opravu střechy a v současnosti dokončujeme fasádu z druhé poloviny objektu. Větrná vichřice Eberhárd nám způsobila velikou škodu v lesích s tím, že nám pokácela cca 1 500 m3 dřevní hmoty. Jsem rád, že jsme si s danou situaci poradili a daří se nám také dřevní hmotu finančně dobře zhodnotit. V letošním roce také došlo na opravu části prostranství před mateřskou školou, kde v současnosti dláždíme plochu o velikosti cca 350 m². Na začátku června bychom měli předávat zrekonstruovaný nebytový prostor v bývalé pekárně, kde vznikne nový obchod. Zajímavostí obchodu bude zachovalá pekařská pec. Poslední investicí, kterou jsme zahájili v květnu, je kompletní rekonstrukce bývalé zvláštní školy v části Březná. Tento objekt přestavujeme na bytový dům. V současnosti provádíme otloukání vnitřních omítek. Příští rok předpokládám, že budeme mít čtyři byty připravené k pronájmu.

Bc. Jiří Vogel – starosta

Fotogalerie