Mikuláš naděloval štíteckým dětem

Mikulášská nadílka přilákala ve středu 5. prosince spoustu dětí s rodiči. Po letech nadělování na náměstí se mikulášská družina vydala do vyhřátého kulturního domu. Před jejím příchodem si mohly děti vyrobit něco krásného ve vánočních dílničkách a protáhnout si tělíčko při rozcvičce s čertem a andělem. V předsálí kulturního domu se souběžně konal rukodělný jarmark a vánoční prodejní výstava keramiky základní školy.

Fotogalerie

Pozvánka na besedu s Ivanou Valentovou

V srpnu letošního roku vydala Ivana Valentová s Pavlem Ševčíkem knihu „Štíty – historie a proměny města“. Protože historických materiálů autoři nasbírali více, než se do knihy vešlo, tak se paní Ivana Valentová rozhodla podělit se s Vámi o tyto zajímavosti a to v pondělí 10. prosince v 17:00 hodin v Městské knihovně Štíty. Jestli besedu v tomto termínu nestihnete, tak můžete přijít 10. ledna v 17:00 hodin do zasedací místnosti městského úřadu na její opakování.

pozvánka beseda Val.

Adventní koncert v Herolticích

Téměř stovka posluchačů přišla v sobotu 1. prosince 2018, tradičně při svíčkách, „vychutnat“ umění vynikajících muzikantů, členů BROLNu i jejich hostů.

Soubor, který čerpá nejen ze základů moravské lidové muziky, ji interpretuje originální hudební úpravou i vlastním přednesem, srozumitelným také nám, laikům. V plném složení, jež u nás pochopitelně vystoupit nemohlo, reprezentuje brněnský rozhlas a je zárukou nejvyšší kvality. O to víc si vážíme jejich návštěvy.

Předvedený repertoár připomněl adventní dobu i blížící se Vánoce.

Poděkování patří uměleckému vedoucímu panu Františku Černému i členům souboru, všem návštěvníkům, bez nichž by koncert nebyl koncertem, Městu Štíty a panu starostovi Jiřímu Vogelovi, TIC Štíty a paní Radce Jánešové za podporu a propagaci, paní Mgr. Janě Knápkové, pánům Františku Haltmarovi a Davidu Kubištovi za propagaci a technickou pomoc a kolektivu Heroltické s.r.o. za poskytnutí zázemí a přípravu občerstvení.

Za všechny přeje klidný Advent a krásné Vánoce Petr Beneš

Broln HerolticeBroln Heroltice 2

Pozvánka na adventní akce ve Štítech

Blíží se nám období adventu a my bychom Vás rádi upozornili na několik akcí, které se budou v prosinci ve Štítech konat. Adventní koncert v Herolticích proběhne hned 1. prosincovou sobotu v 17:00 hodin v kostele sv. Jana Křtitele. Zahraje Vám Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů a výtěžek z koncertu bude použit na pokračující obnovu heroltického kostela. Následující den Vás Farnost Štíty zve na již tradiční „Adventní zastavení“. Od 14 hodin si můžete na farním dvoře koupit drobné dárečky, ochutnat domácí cukroví a punč. K vidění bude výstava betlémů a a děti si budou moci něco hezkého vyrobit. Výtěžek z této akce bude věnován na zakoupení kompenzačních pomůcek pro Martínka ze Štítů s dětskou mozkovou obrnou. Změnu letos zaznamená „Mikulášská nadílka“. Přesune se do kulturního domu, začne ve středu 5. prosince v 17:00 hodin a bude součástí prodejní výstavy rukodělných výrobků a vánočních dílen pro děti, které budou přístupné již od 15:30 hodin. Na sále si můžete posedět u výborného punče a nějaké drobné dobroty. Vánoční prodej keramiky se ze základní školy přesune také nově do kulturního domu. Přijďte si koupit krásné maličkosti pro své blízké a užít si předvánoční atmosféru tohoto odpoledne! Městská knihovna ve Štítech nabídne 10. prosince v 17:00 hodin besedu Ivany Valentové s názvem „Štíty – historie a proměny města“ aneb „Co se do knihy nevešlo“. Kdybyste toto povídání s promítáním nestihli, tak jeho repríza proběhne 10. ledna v zasedací místnosti městského úřadu. V pátek 14. prosince v 18:00 hodin si nenechte ujít vánoční koncert Big Bandu Lanškroun v kulturním domě ve Štítech. Plakáty k  jednotlivým událostem naleznete na webu v sekci „AKCE“.

Páteční cestování po Mongolsku

V pátek 9. listopadu se v zasedací místnosti městského úřadu sešli zájemci o povídání o zemi, která zrovna nepatří k vyhledávaným cílům turistů, ačkoliv je velice pozoruhodná. Poutavé vyprávění o Mongolsku spolu s promítáním fotografií z vlastních cest si připravili Tereza Haltmarová a Zdeněk Vogl.

IMG_7965