Město Štíty spolu s Charitou Zábřeh rozdávalo roušky

První dubnové odpoledne uspořádalo Město Štíty spolu s Charitou Zábřeh akci Roušky pro Štíty. Občané si do stánků umístěných před radnicí chodili vyzvedávat šité roušky. V obcích Březná, Crhov a Heroltice roušky rozdávali dobrovolníci. Občané Štítů a přilehlých obcí, kterým rouška chybí, si pro ni mohou přijít do TIC v pondělí a ve středu od 13:00 do 16:00 hodin. Upozorňujeme, že TIC bude v tuto dobu otevřeno jen pro výdej roušek těm, kteří je potřebují, v žádném případě z důvodu respektování nařízení o uzavřených infocentrech nebude poskytovat jiné služby. Děkujeme za pochopení.

Slovo faráře k pandemii

Vážení obyvatelé Štítů,

v posledních dnech vidíme tak, jako nikdy předtím, že jsme jedna lidská rodina. Pandemie, která zasáhla svět, Evropu, Česko a naše město, nám připomíná nejen křehkost lidského života, ale také to, že důsledky našich rozhodnutí – i soukromých či méně důležitých – vždy ovlivňují větší skupinu lidí. Všichni – bez ohledu na věk, vzdělání, názory nebo vyznávanou víru – dnes skládáme zkoušku z lásky k sousedovi a ze schopnosti vzdát se svých tužeb pro větší dobro.

Vzhledem k ohrožení zdraví a života neexistují žádná nezodpovědná rozhodnutí. Není to jen naše rozhodnutí, zda zůstaneme doma, vyhneme se větším shromážděním nebo se přizpůsobíme doporučením služeb odpovědných za naši bezpečnost. Žádám vás o obezřetnost a zodpovědnost, jakož i o uvolnění vrstev dobra, které jsou v nás a které by se měly dostat do popředí v tak obtížných okamžicích. Obzvláště apeluji na starší a nemocné, kteří jsou takzvaně „rizikové skupiny“, aby neopouštěli své domovy, pokud je to jen možné.

Pro věřící je doba, kterou žijeme, také zkouškou víry a důvěry v Ježíše Krista. Víra naznačuje, že epidemie, nemoc, utrpení a smrt nejsou Božími tvářemi. Bůh nikdy nepřichází zničit. Bůh přichází milovat a učit nás lásce. Víra naznačuje, že Kristus je vždy blízký těm, kteří trpí a kteří k němu přicházejí se svým utrpením. Víra nám konečně připomíná, že Bůh vždy chce naše dobro. V to věřím, a vás chci posílit a v tomto duchu zažívám tuto obtížnou zkušenost s vámi.

Vím, že pro mnoho z vás byla neděle 22. března 2020 prvním Pánovým dnem bez mše za desetiletí. Pro nás všechny je to obrovský kříž, který zažíváme v této postní době. Vím, že existují lidé, pro které je nepřítomnost na nedělní mši svaté nepředstavitelným odřeknutím. Sjednocuji se s vámi a podporuji vás svou modlitbou v této těžké době.

Zároveň děkuji těm, jejichž domy se v posledních dnech staly skutečnými chrámy modlitby. Slyšel jsem pozoruhodná svědectví o křížové cestě oslavované ve vašich rodinách, o společné růžencové modlitbě nebo o mších přenášených prostřednictvím médií, kterými jste se zbožně spojili s farním společenstvím. Dnes, stejně jako v prvních stoletích křesťanství, se vaše domy staly domy církve.

Jsem vděčný Bohu za každého, kdo se stará o nemocné a kdo tvrdě pracuje na omezení účinků pandemie. Vzpomínám v modlitbě na zdravotníky a všechny služby, které se starají o naši bezpečnost. Žádám vás o tento pocit jednoty, odpovědnosti, obezřetnosti, vzájemného respektu a lásky. Žádám věřící o modlitbu a ujišťuji vás o této modlitbě.

Srdečně vás zdravím a z celého srdce vám žehnám.

P. Mgr. Jacek Brończyk, farář

Nařízení, opatření, doporučení a další informace- PŘIDÁVÁME NOVÉ PLATNÉ DOKUMENTY!

Mimořádné-opatření-1.4. 

MZ mimořádné-opatření-1.4..

Opatreni obecne povahy

11Usnesení z KŠ_2.4.2020

sb053-20-AK

Mimořádné_opatření 30.3.-1

Mimořádné_opatření 30.3.-2

Mimořádné_opatření 30.3.-4

Mimořádné_opatření-30.3.-5

sb052-20-AK

sb051-20-AK

08_Usnesení_KŠ_25.3.2020

Mimořádné_opatření_-_výjimky_z_uzavření_obchodů

TZ FÚ pro OLK – Sběrný box

sb047-20-AK 

sb048-20

Usnesení KŠOLK 10 2020_

Verejna vyhlaska KHS OLK 29_03_2020s

b046-20-AK – změna zákonu o státním rozpočtu

sb047-20-AK

Zajištění a vyzvednutí eReceptu jinou osobou

DoporučeníMZČR k používání některých ochranných prostředků

Informace_o_specialnich_strankach_HZS_CR

KHS doporučení občanům k zamezení šíření onemocnění

KHS vyzva_obcanum_2 – zaměstnanci

Žádost o potvrzení karantény

sb045-20-AK

DoporučeníMZČR

Prehledvydanychopatreni_20_3_2020

Stanovisko totožnost a povinnosti_001

likvidace roušek – občané

06_Usnesení_KŠ_21.3.2020

Mimořádné-opatření-doba-pro-seniory (1)

sb042-20-AK (1)

sb042-20-AK244

244-1

245

246

247

248

249

250

251

252

252-1

253

253-1

sb041-20

03_Usnesení z KŠ kraje

04_Usnesení_KŠ_16.3.2020

TZ FU pro OLK COVID-19

sb037-20-AK

Veřejná vyhláška mimořádné opatření_Ol_změna

Prohlášení předsednictva SPL koronavirus 

Opatření obecné povahy

MVInformace Ministerstva spravedlnosti

Informace Ministerstva vnitra

Informace Ministerstva zemědělství

Mimořádné opatření MVMV – informace obcím v nouzovém stavu

Nařízení vlády o povolání vojáků

Opatřeni vlady

Opatření obecné povahy

Priloha OOP

Priloha OOP

Reakce finanční správy

Sb0034-2020

Sb0035-2020

Usnesení Krizového štábu Olomouckého kraje

Usnesení vlády č. 82

Usnesení vlády

Veřejná vyhláška KHS