Výsledky Tříkrálové sbírky 2023

Začátkem letošního roku opět proběhla Tříkrálová sbírka, která ukázala, že solidarita i v této těžké době lidem není cizí. V obcích děkanátu Zábřeh se podařilo vybrat 1 920 169,- Kč, což je o  více než 380 tisíc více než v minulém roce. Ve Štítech lidé darovali 44 318,- Kč (v r. 2022 vybráno 21 735,- Kč), v Herolticích 14 895,- (v r. 2022 vybráno 6 648,- Kč), v Crhově 11 225,- (v r. 2022 vybráno 7286,- Kč), na Březné 6 498,- Kč (v r. 2022 vybráno 3 166,- Kč). Charita Zábřeh děkuje všem dárcům, koledníkům a také organizátorům Tříkrálového koncertu v Herolticích za podporu sbírky.

Tříkrálový koncert v Herolticích

V podvečer 7. ledna 2023 připravily „Živé Heroltice“ v kostele sv. Jana Křtitele koncert na podporu charity a Tříkrálové sbírky. Sváteční a přátelská atmosféra, sólisté Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů (BROLN) František Černý (housle, zpěv) a Jan Telecký (cimbál, zpěv) s nově nastudovaným a dramaturgicky chytře sestaveným repertoárem rozezpívali řadu posluchačů. Velmi povedeným zakončením kulturní části bylo pěvecké vystoupení tří králů, (královen) za doprovodu obou muzikantů. Společenská část, opět za velkého zájmu publika a všeobecné spokojenosti, se následně odehrála v nově rekonstruované hospodě. Po dvou „kovidových“ letech tak mohla být obnovena tradice heroltických koncertů při svíčkách.

Za „Živé Heroltice“ Petr Beneš

Mikuláš letos naděloval v multifunkčním sportovním areálu

Mikuláš se konečně po dvouleté absenci na veřejnosti znovu objevil ve Štítech a tentokrát zavítal do sportovního areálu, kde ho s jeho družinou očekávala spousta dětí i dospělých. Čekání zpestřilo vystoupení žáků ZUŠ Štíty a třídy 2. B ZŠ Štíty. Čerti v nalejvárně nabízeli lahodný punč a kdo chtěl, mohl si opéci špekáček nebo se jen ohřát u ohně, o který se starali šikovní skauti. Když se dětem konečně podařilo Mikuláše, anděla a jeho čerty z družiny přivolat, začalo nadělování. Každý, kdo Mikulášovi zarecitoval či zazpíval, obdržel od anděla balíček sladkostí. Čerti si mezitím v davu vyhlíželi darebáky, které by si s sebou odnesli do pekla. Bohužel žádného velkého hříšníka nevyčmuchali, takže letos opět odešli z prázdnou.

Děkujeme panu Kotrašovi za poskytnuté zázemí, místostarostovi Wonkemu za dříví na oheň a také všem dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli.