Rozloučení s deváťáky

Již tradičně se na konci školního roku konalo v obřadní síni Městského úřadu ve Štítech slavnostní rozloučení s deváťáky.  V pondělí 28. června si žáci převzali od třídní účitelky Mgr. Kissové svá poslední vysvědčení a také drobné dárky od místostarosty Ing. Oty Wonkeho. Paní ředitelka Mgr. Haasová popřála absolventům hodně štěstí na jejich další cestě. Slavnostní akce se zúčastnili rodiče a rodinní příslušníci, nechyběli také někteří učitelé.

Fotogalerie

Město bude zasílat informační sms a e-maily občanům

Pro občany, kteří nemají možnost sledovat webové stránky města nebo Facebook TIC, se Město Štíty rozhodlo zavést službu zasílání informačních SMS (např. informace o poruchách, o kulturních akcích, změnách ordinačních hodin lékařů, informace z úřadu, atd.). Zároveň město nabízí možnost zasílání těchto důležitých informací z města prostřednictvím e-mailů. Z ekonomických důvodů je prozatím posílání SMS omezeno na 1 telefonní číslo v domácnosti, zasílání e-mailů je neomezené (tuto variantu preferujeme).

V případě zájmu vyplňte souhlas na poslední straně Štíteckého listu, který každým dnem obdržíte do schránky, stránku odstřihněte a odevzdejte v infocentru nebo na podatelně MÚ. Další možností je poslat formulář na adresu: MÚ Štíty, nám. Míru 55, 789 91 Štíty nebo jeho scan na info@stity.cz. Formulář je také možné vyzvednout a vyplnit v infocentru.

Rozvolnění proticovidových opatření od 8. 6.

Roušky ve školách a na pracovištích

Od úterý 8. 6. nebudou muset při výuce nosit roušky žáci ani učitelé s výjimkou Zlínského, Jihočeského a Libereckého kraje.  O přestávkách a ve společných prostorách  povinnost nošení roušek zůstává. Obecná výjimka z povinnosti nosit roušku dosud platila jen pro děti do dvou let. Od úterý to platí pro všechny děti předškolního věku. Ovšem opět s výjimkou Zlínského, Jihočeského a Libereckého kraje, kde je horší epidemická situace.

Stejně tak nebude povinné nosit roušku v zaměstnání, pokud lidé mají své místo v kanceláři, pokud je člověk na jednom pracovním místě a jsou tam pouze spolupracovníci. Změna se ovšem netýká společných prostor, jako jsou šatny či jídelny, a opět neplatí v epidemicky horším Zlínském, Jihočeském a Libereckém kraji.

Sjednocení testování

K prokázání bezinfekčnosti budou od úterý všude platit všechny druhy testů na koronavirus včetně samotestů nebo čestné prohlášení. Ve všech oblastech se pravidla sjednocují, tedy i pro kulturní akce. Další možností, jak bezinfekčnost prokázat, je potvrzení o prodělání nemoci v posledních šesti měsících nebo uplynutí nejméně 22 dní od podání první dávky vakcíny. Kromě potvrzení, které dostanou lidé na očkovacím či testovacím místě, si mohou certifikát stáhnout také z webu Očkovací portál občana.

Kulturní akce

Od úterý 8. června se může zvýšit počet diváků na kulturních akcích na 1000 uvnitř a 2000 venku. Při zvýšení maximálního možného počtu návštěvníků od 8. června zatím stále bude platit, že je možné naplnit jen polovinu hlediště venku i uvnitř. Od 14. června pak bude kapacita venku už bez omezení, pro vnitřní sály stále budou moci pořadatelé využít jen polovinu kapacity. Uvnitř budou moci i nadále být jen usazení diváci, venku bude možné od 14. června prodávat i lístky na stání s tím, že na každého diváka musí vyjít čtyři metry čtvereční. Stále bude pro návštěvníky platit nutnost mít zakryté dýchací cesty a prokázat se buď certifikátem o očkování, negativním testem, či dokladem o prodělání nemoci covid-19. Na kulturních akcích bude možné konzumovat občerstvení formou bufetu nebo bufetu s obsluhou s výjimkou konzumace v hledišti.

Bazény, wellness a sauny

Bazény, wellness centra či sauny budou moci od úterý naplnit kapacitu na 50 procent. V provozech nebudou návštěvníci muset nosit roušky, prokazovat se nebude nutné výhradně profesionálně provedeným testem na koronavirus, ale například i potvrzením o jeho podstoupení ze zaměstnání.

Zmíněné provozy mohly po nuceném uzavření v souvislosti s protiepidemickými opatřeními otevřít od 31. května. V bazénech a na koupalištích nyní platí limit jednoho člověka na 15 metrů čtverečních vodní a odpočinkové plochy v její bezprostřední blízkosti. Lidé nemusejí mít zakrytá ústa a nos prakticky jen ve vodě. V saunách, wellness nebo solných jeskyních smí být kapacita naplněna na maximálně 30 procent.

 

Od soboty 29. 5. začnou jezdit cyklobusy

Euroregion Glacensis ve spolupráci s kraji Královéhradeckým a Pardubickým zajišťuje organizaci provozu cyklobusů do Orlických hor, oblasti Buková hora – Suchý vrch a Králický Sněžník. Cyklobusy zahájí sezónu v sobotu 29. 5. 2021.

Cyklobusy jezdí do oblasti Orlických hor o sobotách, nedělích a státních svátcích od 29.5. 2021 do 28. 9. 2021. Veškeré informace, které jsou průběžně aktualizovány, je možné najít na:

https://www.euro-glacensis.cz/cyklobusy2021.html

Z důvodu nemoci je starosta v pracovní neschopnosti

V současné době je starosta města Bc. Jiří Vogel z důvodu nemoci covid-19 v pracovní neschopnosti a po tuto dobu nebude vyřizovat záležitosti města. Žádáme proto občany, aby zhodnotili, nakolik jsou jejich záležitosti a jejich řešení se starostou akutní. V případě, že jsou neodkladné, prosíme o směřování dotazů na e-mail: podatelna@stity.cz nebo na telefonní číslo 583 440 214. Místostarosta a pracovníci města se budou snažit o jejich včasné vyřízení.

Děti stavěly domeček pro skřítka Štítečka

Přestože se nás letos zima držela hodně dlouho a teplé dny začínáme mít až teď, děti studené počasí je neodradilo od venkovní stavitelské činnosti. V rámci výzvy Domeček pro skřítka Štítečka šly do přírody a vytvořily obydlí z přírodních materiálů, které může využít nejen skřítek, ale i víla či jiná přírodní bytost. Za svoji kreativitu obdrží děti drobnou odměnu, kterou si mohou vyzvednout v infocentru v běžných otvíracích hodinách.

A zde jsou fotografie domečků:

Fotogalerie

DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ MŠ A ŽÁKŮ ZŠ – UZAVŘENÍ MŠ A ZŠ V PÁTEK 7.5.2021

Vážení rodiče,

v pátek dne 7.5.2021 bude uzavřena MŠ i ZŠ pro děti a žáky v prezenční formě výuky. Z důvodu, že nepoteče v MŠ a ZŠ voda od 7:00 do 11:00 hod, tak nebude možné zajistit zvýšené hygienické požadavky na provoz MŠ a ZŠ.

Děti MŠ s povinným předškolním vzděláváním = předškoláci v tento den přejdou na distanční formu výuky – pracovní listy. Rodiče mají nárok na tento den (7.5.2021) čerpat na dítě OČR. Předškoláci mají možnost v rámci distanční výuky odebírat oběd do jídlonosiče a to MIMOŘÁDNĚ v době od 9:30 do 12:00 hod ve školní jídelně v budově základní školy. Rodiče, kteří nebudou mít zájem oběd do jídlonosiče odebrat, musí oběd dítěti VČAS ODHLÁSIT (do 6.5. 2021 do 12:30 hod) na www.strava. cz.

Žáci I. stupně (2.třída, 3.třída a 5.třída), kteří v pátek 7.5.2021 mají prezenční výuku ve škole, přechází v tento den na povinnou distanční výuku z domova dle rozvrhu on-line výuky (rozvrh od 1.3.2021 je umístěn na webu školy).

Rodiče mají nárok na tento den (7.5.2021) čerpat na dítě OČR. Žáci mají možnost v rámci distanční výuky odebírat oběd do jídlonosiče a to MIMOŘÁDNĚ v době od 9:30 do 12:00 hod ve školní jídelně v budově základní školy. Rodiče, kteří nebudou mít zájem oběd do jídlonosiče odebrat, musí oběd dítěti VČAS ODHLÁSIT (do 6.5. 2021 do 12:30 hod) na www.strava. cz.

Děkuji Vám za pochopení a spolupráci.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy