Technické problémy na městském webu

Vážení občané,

kvůli technickým problémům na webu způsobeným dodavatelem používaných šablon nebudou na webových stránkách zveřejňovány některé dokumenty (např. jídelní lístky) a některé příspěvky. Na řešení problému pracujeme, jedná se ale o dlouhodobější záležitost. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

Beseda o historii Štítů

Důstojným zakončením oslav 745. výročí založení města byla přenáška pro milovníky historie. Ve středu 16. 8. 2023 se v městské knihovně konala přednáška o historických událostech, které provázely naše město od jeho založení. Poutavé a zajímavé povídání bylo doprovázeno promítáním dobových fotografií, pohlednic a dalšího obrazového materiálu. Návštěvníci se dozvěděli nejen zajímavosti z historie dávné, ale i doby nedávné. Bonusem bylo seznámení s dosud nepublikovanými starými obrazy města, nejstaršími tablovými pohlednicemi z 19. století i krátká exkurze historií pohlednic. Děkujeme za příjemně strávené pozdní odpoledne paní Mgr. Ivaně Valentové, která se historii Štítů dlouhodobě věnuje a své poznatky a znalosti předává těm, kteří mají naše město rádi a chtějí se o něm co nejvíce dovědět.

Květa Lakomá

Fotogalerie

Oslavy města a Kocourkovskou pouť provázelo slunečné počasí

Štíty si letos připomínají 745. výročí od první písemné zmínky. Program oslav k tomuto jubileu začal v pátek 11. srpna v 16:30 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Starosta města Bc. Jiří Vogel zde společně s poslancem Parlamentu ČR JUDr. Martinem Majorem a senátorem Parlamentu ČR Mgr. Miroslavem Adámkem předával ocenění spolkům a občanům za aktivní činnost nejen v kulturní a sportovní oblasti, ale také za zásluhy při rozvoji našeho města. Ocenění si převzali: Petr Klein, PaedDr. Miloš Harnych, Ing. Roman Bureš, Miloš Nechanický, Ing. Pavla Machová, Václav Haltmar, JSDH Štíty, SDH Březná, skautský oddíl Hledači Štíty, Crhovská chasa a oddíl stolního tenisu TJ Sokol Štíty.

Po předávání ocenění následoval koncert Litomyšlského symfonického orchestru, který měl na programu Vodní hudbu a Hudbu k ohňostroji od G. F. Händela. Od 20:00 hodin se v kulturním domě konal Společenský večer, kde k poslechu a tanci hrála kapela LIFBand a ukázku společenských tanců předvedli tanečníci z Klubu sportovního tance QUICK Olomouc.

Další ročník úspěšné Kocourkovské pouti na Březné v sobotu 12. srpna provázelo slunečné počasí a návštěvníci si zdejší odpolední a večerní program opět velmi užili. Na pódiu se vystřídaly kapely Kapka, Harlej Revival, Daskabát a Méďa Band.

V neděli 13. srpna se v kostele Nanebevzetí Panny Marie konala Mše svatá s děkanem P. Mgr. Ing. Radkem Maláčem a P. Mgr. Jackem Bronczykem.

Oslavy zakončí svou přednáškou o historii Štítů Mgr. Ivana Valentová, a to ve středu 16. srpna v Městské knihovně Štíty.

Na oslavy města finančně přispěla firma Magna Automotive Stity s. r. o. a Olomoucký kraj.

 

 

 

 

Oslavy města Štíty – fotogalerie pátek 11. 8. 2023

Kocourkovská pouť – fotogalerie sobota 12. 8. 2023

Mše svatá – fotogalerie neděle 13. 8. 2023

 

Zveme Vás na oslavy města Štíty

Štíty si letos připomínají 745. výročí od první písemné zmínky. Při této příležitosti Město Štíty nachystalo bohatý kulturní program.

V pátek 11. srpna Vás srdečně zveme do kostela Nanebevzetí Panny Marie na koncert Litomyšlského symfonického orchestru. Od 18:00 hodin uslyšíte Vodní hudbu a Hudbu k ohňostroji od G. F. Händela. Vstupné na koncert je dobrovolné.

Od 20:00 hodin se v kulturním domě ve Štítech bude konat Společenský večer.

K tanci a poslechu bude hrát kapela LIFBand. Čeká na Vás také tombola a sladký koutek. Vstupenky v ceně 100,- Kč si můžete zakoupit v předprodeji v Turistickém informačním centru.

Sobota 12. 8. bude tradičně patřit Kocourkovské pouti. V areálu Nový Řáholec na Březné vystoupí od 15:30 hodin kapela Kapka, od 17:30 se můžete těšit na Harlej Revival, který v 19:30 vystřídá Daskabát – revival kapely Kabát. Poté od 21:30 až do nočních hodin bud hrát Méďa Band.

Pouťové atrakce budou v provozu od 10:00 hodin a od 12:00 si bude možné zakoupit myslivecké speciality – srnčí guláš, pečeného divočáka, řízek z divočáka a klobásy.

Vstupné na kulturní program je zdarma.

V neděli 13. srpna v 10:00 hodin se bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie konat Mše svatá.

Zajímavosti z historie Štítů Vám sdělí ve středu 16. srpna v městské knihovně Mgr. Ivana Valentová. Její přednáška s promítáním začne v 17:00 hodin. Vstupné je dobrovolné.

Hejtman Josef Suchánek vyhlásil období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

Hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek, v souladu s ustanovením čl. 2 Nařízení Olomouckého kraje č. 3/2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, vyhlásil na základě doporučení ředitele Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje pro celé území kraje období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Toto rozhodnutí platí od 8.00 hodin dne 12. 7. 2023 do odvolání.

V místech zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je v této době zakázáno:

– rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. spalování hořlavých látek),

– pálení klestu a zbytků po těžbě na lesních pozemcích,

– používání pyrotechnických výrobků,

– používání létajících přání, lampionů se světlem z otevřeného ohně a pochodní,

– odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,

– jízda parní lokomotivou, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,

– spotřebovávání vody z umělých a přírodních nádrží určených jako zdroje požární vody k jiným účelům než k hašení požárů.

Za místo se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zejména považují lesní porosty, parky, zahrady, louky, sklady sena a slámy a plochy zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny šířit požár.

„Tímto krokem chceme předcházet zvýšenému riziku vzniku požárů. Žádám proto všechny obyvatele Olomouckého kraje, aby dodržovali uvedená pravidla a minimalizovali tak možné nebezpečí. Buďte, prosím, k přírodě kolem nás i k sobě navzájem ohleduplní,“ uvedl hejtman Josef Suchánek.

Text rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje naleznete níže v přiložených dokumentech. Více informací si můžete přečíst na webových stránkách HZS Olomouckého kraje.