Štíty se účastní soutěže Vesnice roku

Celkem 205 obcí ze všech krajů České republiky se přihlásilo do pětadvacátého ročníku soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova a v tomto seznamu se nacházejí i Štíty. Do této soutěže se totiž mohou přihlásit  i města či městyse vesnického charakteru, které mají maximálně 7 500 obyvatel. Pro soutěžící obce jsou připraveny finanční odměny od 500 tisíc korun až po 2,6 miliony korun, dle uděleného ocenění. Partner soutěže Vesnice roku 2019, společnost ŠKODA AUTO, zapůjčí na šest měsíců vítězi v kategorii Inovativní obec nový model ŠKODA CITIGO e-Pilot s čistě elektrickým pohonem, který je svým provozem (0 CO2) přínosem pro životní prostředí.

Již v pondělí 3. 6. zavítala krajská hodnotitelská komise k nám a v čase dvou hodin se zástupci města a spolků snažili ukázat to nejlepší ze Štítů. Prezentace se kromě pracovníků úřadu a knihovny zúčastnily tyto subjekty:  Základní a mateřská škola Štíty, skautské sdružení Hledači Štíty, SDH Štíty, Březná a Heroltice, MS Tetřívek, Crhovská chasa, TJ Sokol Štíty, Český zahrádkářský svaz Štíty a modeláři. Patří jim za to uznání a veliký dík.

Fotogalerie

Benzínková sbírka „Společně proti leukemii“

Benzínková sbírka je společná humanitární akce Junáka – českého skauta a Nadace pro transplantace kostní dřeně. Jejím cílem je pomoci lidem postiženým leukémií a dalšími nemocemi krvetvorby. Ve dnech 6. a 7. června  sbírka probíhá na čerpacích stanicích po celé České republice. Skauti a skautky tam přijíždějícím autům umývají okna a řidičům podávají informace o činnosti nadace a možnostech pomoci. Ti jim za to můžou vhodit dobrovolný příspěvek do zapečetěné kasičky.

Na benzínce ve Štítech se na Vás a Vaše štědré příspěvky budou těšit štítečtí skauti.

sbirka_benzinka_A2_press_01

Co je nového ve Štítech

Když jsem se díval na náš volební program z loňského roku, tak mohu konstatovat, že náš program plníme, tak jak jsme to slíbili voličům. Hlavní investicí letošního roku je oprava zdravotního střediska, kde jsme zrealizovali opravu střechy a v současnosti dokončujeme fasádu z druhé poloviny objektu. Větrná vichřice Eberhárd nám způsobila velikou škodu v lesích s tím, že nám pokácela cca 1 500 m3 dřevní hmoty. Jsem rád, že jsme si s danou situaci poradili a daří se nám také dřevní hmotu finančně dobře zhodnotit. V letošním roce také došlo na opravu části prostranství před mateřskou školou, kde v současnosti dláždíme plochu o velikosti cca 350 m². Na začátku června bychom měli předávat zrekonstruovaný nebytový prostor v bývalé pekárně, kde vznikne nový obchod. Zajímavostí obchodu bude zachovalá pekařská pec. Poslední investicí, kterou jsme zahájili v květnu, je kompletní rekonstrukce bývalé zvláštní školy v části Březná. Tento objekt přestavujeme na bytový dům. V současnosti provádíme otloukání vnitřních omítek. Příští rok předpokládám, že budeme mít čtyři byty připravené k pronájmu.

Bc. Jiří Vogel – starosta

Fotogalerie

Volby do Evropského parlamentu 2019

Volby do Evropského parlamentu proběhnou v zemích Evropské unie od 23. do 26 května 2019. U nás půjdeme k volebním urnám tradičně v pátek a v sobotu 24. a 25. května. V pátek budou volební místnosti otevřeny od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin. Připomínáme, že Štíty mají již od minulých voleb jeden volební okrsek navíc a tudíž někteří občané půjdou volit do Sokolovny a ne na radnici. Občané, kteří neobdrželi do schránky volební lístky, si je mohou vyzvednout na matrice, nebo v den voleb ve volební místnosti.

Zde je přehled okrsků:

Volební okrsky

Den pro rodinu zaznamenal velký úspěch

Město Štíty spojilo své síly s místním oddílem skautů, mysliveckým sdružením Tetřívek a dalších dobrovolníků, kteří se podíleli na prvním ročníku Dne pro rodinu. Ten v sobotu 18. května přilákal velké množství návštěvníků do sportovního areálu. Pro děti byla připravena pirátská show plná hudby, tance a soutěží, pohádková stezka a myslivecká stezka. Nechybělo oblíbené kolo štěstí MEIS a také pouťové atrakce. Pohádkové postavy spolu s dětmi a některými dospělými vytvořily hodně dlouhý vláček a s ním se rozjela další zábava, kterou odstartovala skupina Maxim Turbulenc s  písní Jede jede mašinka. Výběr českých a zahraničních hitů si připravil LIFBand, jenž k tanci i poslechu hrál až do půlnoci. Celou akci doprovázelo krásné počasí a k dobré pohodě návštěvníků přispělo výborné občerstvení od místních spolků a dalších prodejců. Vysoká návštěvnost mile překvapila, takže se můžete těšit opět za rok na další ročník této akce.

Fotogalerie Den pro rodinu

Zvěřinové hody na Dni pro rodinu

Den pro rodinu se nám blíží. Děti se mohou těšit na skvělé animátory s pirátskou show, na pohádkovou stezku, mysliveckou stezku a další soutěže. Připraveno bude i oblíbené kolo štěstí MEIS. Po pěveckém vystoupení děvčat ze ZUŠ si můžete zařádit s Maxim Turbulenc a večer si zatančit na známé české i zahraniční hity v podání perfektní kapely LIFBand. Kdo LIFBand slyšel, ten na tyto muzikanty pěje chválu. O vaše mlsné jazýčky se postarají myslivci, kteří pro vás připraví perfektní zvěřinové menu – jelení řízek s bramborovým salátem, srnčí gulášek, pečeného divočáka, fotbalisté zase dobroty z udírny a kávičku či vínečko s dalšími dobrotami si můžete dát u Hamarek. Další mlsy nebo jiné krásné věci si můžete zakoupit u dalších stánkařů a pak hurá vesele na kolotoče.
Těšíme se na vás.

Den pro rodinu opravený

Český den proti rakovině 2019

Ve středu 15. května se uskuteční 23. ročník této nejstarší sbírkové akce v ČR, při které můžete zakoupením žlutého kvítku měsíčku lékařského podpořit boj proti rakovině. Dobrovolníci se tento den opět vydají i do ulic Štítů a to po osmé hodině ranní.

Český den proti rakovině