MÚ Štíty má otevřeno dle běžných úředních hodin

Vláda v neděli na žádost hejtmanů vyhlásila nový nouzový stav od půlnoci z neděle na pondělí na dobu 14 dní. Většina dosavadních protiepidemických opatření zůstává v platnosti. Vláda však přidala několik výjimek a upravila provoz úřadů. Městský úřad Štíty bude mít od pondělí 15. 2. pro veřejnost otevřeno takto:

PONDĚLÍ 7:00 – 11:30 12:00 – 16:30
STŘEDA 7:00 – 11:30 12:00 – 16:30

Otevře se také otevírací okénko knihovny.

Prodloužení uzavření školní jídelny a mateřské školy

Dle nařízení krajské hygieny bude školní jídelna uzavřena i v týdnu od 15.2. do 19.2.2021. Všichni zaměstnanci školní jídelny jsou v povinné karanténě až do pátku 19.2.2021, z tohoto důvodu je z rozhodnutí zřizovatele uzavřena také mateřská škola. Rodiče mohou žádat ošetřovné na dítě až do 19.2.2021 z důvodu uzavření MŠ. Pro předškoláky z MŠ budou připraveny pracovní listy a zájemci ze strany rodičů si mohou tyto pracovní listy pro své děti vyzvednout ve vestibulu základní školy. Při vstupu do budovy ZŠ je nutné mít roušku či jiné krytí úst a nosu, vstupovat jednotlivě a při vstupu si také vydezinfikovat ruce. Více informací najdete na webových stránkách školy.

Uzavření MŠ a školní jídelny

Od úterý 9. 2. 2021 přechází školní jídelna včetně všech zaměstnanců do karantény, a to nejméně do pátku 12.2.2021. S tímto nařízením souvisí i uzavření MŠ a přechod dětí z MŠ do preventivní karantény. MŠ bude uzavřena od úterý 9.2.2021 do pátku 12.2.2021. Případné změny a informace týkající se možného prodloužení uzavření MŠ budou umístěny na webu školy.

Všem dětem i ostatním strávníkům ŠJ bude automaticky od úterý 9.2.2021 do pátku 12.2.2021 strava odhlášena. O dalších dnech a možnosti přihlášení stavy budete informováni na webu školy.

Vaše případné dotazy posílejte na mail: reditel@zsstity.cz

 

Zpřísnění provozu ordinace MUDr. Kaňové

Vzhledem k narůstajícímu počtu nemocných COV 19 ve Štítech  zpřísňujeme podmínky pro provoz v ordinaci praktického lékaře Štíty.
Od pondělí 1.2.2021  vyšetření pouze po předchozím telefonickém objednání, uzavíráme čekárnu, vchod přes chodbu, dodržování používání ochranných pomůcek a rozestupů 2m.   Pacienti s příznaky virosy budou řešeni nejprve telefonicky.

MUDr. Kaňová

DŮLEŽITÉ INFORMACE k platbě poplatků v roce 2021

Žádáme občany, aby upřednostnili bezhotovostní platbu poplatků. Poplatky  je možné uhradit na účet č. 1905698399/0800, částku a variabilní symbol umožňující identifikaci vaší platby vám sdělí na tel. č. 583 440 214 – p. Marcela Jurečková (místní poplatky) a p. Milana Pospíšilová (vodné a stočné) nebo prostřednictvím e-mailu: jureckova@stity.cz nebo pospisilova@stity.cz

Obecně závazné vyhlášky a formuláře k uplatnění slevy nebo osvobození od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů naleznete na http://www.stity.cz/mestsky-urad/oddeleni-meu/

Tříkrálová sbírka proběhne virtuálně

Ve všech obcích v teritoriu Charity Zábřeh se kolem 6. ledna pochůzkou dům od domu koledovat NEBUDE.

Jak bude sbírka probíhat:

  • v děkanátu Zábřeh se fyzicky koledovat nebude
  • využije se on-line forma – https://www.trikralovasbirka.cz/
  • přispět bude možné do virtuální kasičky (preferuje se – dar bude možné posílat adresně Charitě Zábřeh, tím, že dárce uvede PSČ své obce); nebo dárce pošle dárcovskou sms: DMS KOLEDA 30, 60, 90 na číslo 87777
  • na této stránce bude online připravena i koleda

 

  • požehnání domovů K+M+B+2021: požehnané křídy budou k dispozici v kostelích.

Kdo bude chtít…

  • může si vzít křídu a svůj domov si označit
  • může nabídnout druhým, že jim domov označí – tuto aktivitu Charita neorganizuje, ale navrhuje; lidé mohou posloužit těm, kteří se pro křídu sami dostat nemohou, ale požehnání by rádi měli

(křídy budou v kostelích k dispozici již o vánočních svátcích)