1. ročník Memoriálu Jaromíra Šatánka

V sobotu 28.12.2019 se v Sokolovně ve Štítech konal vánoční turnaj ve stolním tenise. Tento již tradiční turnaj je od tohoto ročníku nově pořádán pod názvem „Memoriál Jaromíra Šatánka“.
Turnaje se zúčastnilo celkem 12 hráčů z našeho i okolních oddílů.
Na stupních vítězů se umístili hráči v následujícím pořadí:
1. Vlastimil Honemann st. (TJ Sokol Kolšov)
2. Vlastimil Honemann ml. (KST Jeseník)
3. Zdeněk Drlík (TJ Sokol Štíty)
4. Pavel Honemann (TJ Postřelmov)
                                                                                     Zdeněk Drlík
                                                                                     vedoucí oddílu stolního tenisu

Termíny Tříkrálové sbírky ve Štítech

část NÁMĚSTÍ MÍRU, U VODOJEMU – 4. 1.

U PARKU, část ŠKOLNÍ, část NA PILNÍKU – 3. 1.

část NÁKLADNÍ, NÁDRAŽNÍ, ZAHRADNÍ, KRÁTKÁ – 4. 1.

část NÁKLADNÍ, část OKRUŽNÍ – 5. 1.

část OKRUŽNÍ, část ŠKOLNÍ, část NÁMĚSTÍ MÍRU, POD LESEM, COTKYTELSKÁ – 10. 1.

ŘÍČNÍ, ZA VODOU, část ŠIROKÁ – 5. 1.

část NA PILNÍKU, část ŠIROKÁ – 4. 1.

LOMENÁ, PŘÍMÁ, SPORTOVNÍ, NA TRAVECH – 4. 1.

Založení KLUBU SENIORŮ VE Štítech

V roce 2017 byla v našem městě vybudována nová městská knihovna. Když byla přestěhována, nastala doba rekonstrukce staré radnice. Po jejím skončení přešly do bývalých nově upravených prostor knihovny třídy ZUŠ a zbývající místnosti byly věnovány zájmové činnosti. Jedna z nich byla určena pro klubovnu skautů, druhá byla věnována budoucímu klubu pro důchodce, třetí je společná kuchyňka.

Na podzim letošního roku začalo osm seniorů upravovat vnitřní prostory, aby se zde budoucí uživatelé dobře cítili.

V adventním čase dne 11. prosince byl KLUB SENIORŮ založen, na zahajovací prohlídku byla pozvána celá veřejnost. Úvodní besedy se účastnilo 42 seniorů, které přivítal pan starosta Jiří Vogel a popřál všem budoucím účastníkům klubu mnoho úspěchů.

Skutečnou činnost zahájí klub 15. ledna 2020 v 16 hodin, na programu bude beseda o možnostech klubovní činnosti a organizačním uspořádání Klubu. Doplněna bude společenskými hrami, poslechem hudby a snad také zpěvem.

Zprávy o konání schůzek a jejich programu budou uveřejňovány ve vývěsce turistiky na náměstí.

Přejeme účastníkům nového KLUBU SENIORŮ mnoho zdaru, mnoho aktivních počinů a mnoho radosti a spokojenosti při společných akcích.

Za zakládající členy Marie Lauermannová

 

Hračky z letošní sbírky pořádané skauty dorazily do cíle

Skautský oddíl Hledači Štíty díky Vašim darům mohl dělat radost potřebným. Mezi obdarované opět patřila Nemocnice Šumperk – dětské lůžkové oddělení, kde hračky budou milou náplastí za výkon, který děti musí podstoupit. Dále Dětské centrum Ostrůvek, kde své upotřebení najdou především stavebnice, kostky, ale i odrážedla a kočárky. Poslední letošní zastávkou byla Společnost pro ranou péči pobočka Olomouc. Odtud putují obratem hračky mezi nejpotřebnější. Ještě letos rozzáří oči dětí, které by bez Vaší štědrosti čekaly na Ježíška marně.
⚜️DĚKUJEME⚜️

Hledači Štíty

Vánoční koncert

Každým rokem pořádá Město Štíty vánoční koncert. Letos jeho termín připadl na pátek 13. prosince. Pozvání s radostí přijal Martin Hroch, který usedl za klavír a doprovázel violistku Evu Mokrou, zpěváka a sbormistra Ondřeje Štefáčka a dívčí pěvecký sbor Prímadonky z Havlíčkova Brodu. Krásný dojem z koncertu snad nikomu nezkazila příhoda s  výpadkem elektrického proudu, kdy v kostele zavládla na kratší dobu tma. Posluchači si tak odnesli o jeden nevšední a trochu adrenalinový zážitek navíc.

Fotogalerie

Mikulášská nadílka, vánoční dílny a jarmark naplnily kulturák

V pátek 6. prosince Město Štíty ve spolupráci se skautským sdružením Hledači Štíty již podruhé v kulturním domě uspořádalo adventní akci, ve které se spojují vánoční dílny, jarmark rukodělných výrobků, výstava keramiky ZŠ Štíty a příchod Mikuláše s družinou. Program zpestřilo vystoupení dětí ze ZUŠ Štíty a pohodovou předvánoční atmosféru dotvořila vůně punče, která se linula z Nalejvárny u dvou čertů, kde si návštěvníci k tomuto lahodnému moku mohli zakoupit i domácí cukroví. O další občerstvení se postaraly „Hamarky“.

Zcela nový a netradiční byl příchod mikulášské družiny, na kterou nedočkavě čekala spousta dětí. Mikuláš s andělem nadělovali hodným dětem balíčky s dobrotami a čerti se zvědavě potloukali po sále a vyhlíželi darebáky, které by si s sebou odnesli. Nakonec odešli s nepořízenou, ale slibovali, že příští rok se zase objeví a nějakého hříšníka vyčmuchají. Tak se necháme překvapit.

Fotogalerie

Lanškrounští ochotníci pobavili štítecké publikum

Koktejl písní a příběhů ilustrujících stoletou a ne vždy lehkou cestu naší republiky předvedli v pátek 8. listopadu na prknech štíteckého kulturního domu členové Divadla Ve středu. Cílem tohoto pořadu nebylo jen opakování dějepisu, ale také poznání, že i v těžkých dnech se najde důvod k humoru. Diváci mohli vidět např. scénky z Haškova románu Dobrý voják Švejk, ze hry Voskovce a Wericha Don Juan, z díla Ludvíka Aškenazyho, z Tevarieté či Nedělní chvilky poezie nebo jak je to s objevy, politiky či inzercí. Představení mělo premiéru v loňském roce při oslavách stého výročí republiky v Lanškrouně. My jsme využili nabídky divadla a toto pásmo uvedli při příležitosti jiného důležitého výročí naší republiky, a to třiceti let od pádu komunismu.

Fotogalerie

Významná období našich dějin připomene divadelní představení

Komponované pásmo scének a písní si v loňském roce ke stému výročí založení Československa připravilo lanškrounské ochotnické Divadlo Ve Středu. Zastavuje se u historicky významných období našich dějin. Proto jsme využili nabídky divadla a toto pásmo uvedeme při příležitosti jiného důležitého výročí naší republiky, a to 30 let od pádu komunismu.
V programu jsou např. scénky z Haškova románu Dobrý voják Švejk, ze hry V+W: Don Juan, z díla Ludvíka Aškenazyho, z Televarieté či Nedělní chvilky poezie nebo jak je to s objevy, politiky či inzercí.
Je to zkrátka připomenutí našich úspěchů i problémů, a to vše s tím, že mnohé věci se dají řešit s humorem a nadhledem.

Republika plakát

Štítecký kostel známý i neznámý

Ve čtvrtek 17. října se sešlo několik zájemců ve štítecké knihovně, aby se dozvěděli zajímavosti o kostele Nanebevzetí Panny Marie. Virtuální prohlídku interiéru tohoto krásného barokního kostela si připravila Mgr. Ivana Valentová, která promítání doplnila poutavým vyprávěním o historii a výbavě této štítecké dominanty. Kdo nestihl tuto besedu, může navštívit její reprízu, a to v pátek 1. listopadu. Určitě to stojí za to.

IMG_5528