Czech POINT

Czech POINT, neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde může každý člověk zažádat o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků, podat podání, zažádat o datovou schránku, či provést autorizovanou konverzi na žádost.

Pracoviště CZECH POINT nejsou určena k nahlížení do rejstříků, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného rejstříku.

Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Za údaje, které žadatel z výstupu získá, nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů). Žadatel musí znát určité identifikační údaje o subjektu, ke kterému chce získat výstup.

CO VÁM CZECH POINT NABÍZÍ?

VÝPISY

VÝSTUP Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Co dostanete:

 • Úplný nebo částečný výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem či parcelám v jakémkoli katastrálním území v České republice

Co potřebujete vědět:

 • Katastrální území a číslo Listu vlastnictví nebo katastrální území a číslo parcely

Kolik to bude stát:

 • 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku.
  Pro snímky z katastrální mapy či výpis vlastnictví nemovitého majetku v České republice je třeba se obrátit na pracoviště Katastrálního úřadu.

VÝSTUP Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Co dostanete:

 • Úplný výstup z obchodního rejstříku

Co potřebujete vědět:

 • identifikační číslo organizace (IČ)

Kolik to bude stát:

 • 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku.

VÝSTUP ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

Co dostanete:

 • Úplný výstup ze živnostenského rejstříku

Co potřebujete vědět:

 • identifikační číslo organizace (IČ)

Kolik to bude stát:

 • 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku

VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ

Co dostanete:

 • Výpis z rejstříku trestů

Co potřebujete:

 • Platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem (občanský průkaz nebo cestovní pas).
 • V případě žádosti o vydání výpisu zmocněnci, je nutné předložit ověřenou plnou moc žadatele.
  Kolik to bude stát:
 • 100,- Kč za každou i započatou stránku.

VÝPIS Z BODOVÉHO HODNOCENÍ ŘIDIČE

Co dostanete:

 • Výpis z bodového hodnocení řidiče, který má pouze informativní charakter pro občany a nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady.

Co potřebujete:

 • Platný doklad totožnosti s přiděleným rodným číslem (občanský průkaz nebo cestovní pas).
 • Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají trvalé bydliště v České republice. V případě žádosti o vydání výpisu zmocněnci, je nutné předložit ověřenou plnou moc žadatele.

Kolik to bude stát:

 • 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku.

VÝPIS Z INSOLVENČNÍHO REJSTŘÍKU

Co dostanete:

 • Výpis z insolventního rejstříku

Co potřebujete:

 • Není nutný průkaz totožnosti žadatele, v rejstříku je možné vyhledávat na základě dvou ukazatelů identifikačního čísla organizace (hledání příslušné organizace) a podle osobních údajů (konkrétní osoba).

Kolik to bude stát:

 • 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku.

OVĚŘENÝ VÝSTUP ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

Co dostanete:

 • Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Co potřebujete:

 • Identifikační číslo organizace.

Kolik to bude stát:

 • 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku.

AGENDY ISDS

DATOVÉ SCHRÁNKY

Co je možné zajistit:

 • zřízení datové schránky, přidat pověřenou osobu, zneplatnit přístupové údaje či znepřístupnit datovou schránku.

Co potřebujete:

 • Platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem (občanský průkaz nebo cestovní pas).
 • V případě žádosti o vydání výpisu zmocněnci, je nutné předložit ověřenou plnou moc, která je sepsána za tímto účelem a je notářsky ověřena.
 • V případě, že je zřizována datová schránku pro právnickou osobu na žádost je nutné navíc k žádosti doložit jmenovací dekret, usnesení valné hromady

Kolik to bude stát:

 • Zpoplatněna je autorizovaná konverze dokumentů na žádost a to 30,- Kč za stránku a opakované vydání přístupových údajů. Formulář žádosti o zneplatnění automaticky doplňuje výši poplatku, který je 200,- Kč.
 • Veškeré informace k informačnímu systému datových schránek naleznete na www.datoveschranky.info

KONVERZE DOKUMENTŮ

AUTORIZOVANÁ KONVERZE Z ELEKTRONICKÉ DO LISTINNÉ PODOBY DOKUMENTU
Autorizovaná konverze znamená úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě.
Co dostanete:

 • Listinnou podobu elektronického dokumentu

Co potřebujete:

 • Elektronický dokument, který chcete konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD nebo USB flash disku) nebo poslat z datové schránky zákazníka do Úschovny (datového úložiště). V tomto případě s sebou přineste potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci.

Kolik to bude stát:

 • 30,- Kč za každou i započatou stránku.

AUTORIZOVANÁ KONVERZE Z LISTINNÉ DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOKUMENTU
Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby

Co dostanete:

 • Výstup je dle potřeby předán na CD/DVD nebo je zaslán do tzv. Úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej zákazník kdykoliv později vyzvedne.

Co potřebujete:

 • Listinu, kterou chcete konvertovat.

Kolik to bude stát:

 • 30,- Kč za každou i započatou stránku.

OSTATNÍ PODÁNÍ

PODÁNÍ DO REGISTRU ÚČASTNÍKŮ PROVOZU MODULU AUTOVRAKŮ ISOH
Co může pracovník kontaktního místa provést:

 • Registraci a vydání přístupových údajů, změny v přiřazení provozoven k uživatelským účtům,
  vygenerování jednorázového hesla k existujícím účtům.

Co potřebujete:

 • Průkaz totožnosti žadatele, identifikační číslo organizace, plnou moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH – plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně.

Kolik to bude stát:

 • 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku.
  Podrobnější informací o problematice autovraků na http://autovraky.cenia.cz/ v sekci Odpadové hospodářství.

Kde můžete o výstupy požádat?

Na Městském úřadě ve Štítech, nám. Míru 55, 789 91 Štíty – oddělení matriky

Upozornění

Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT, jsou primárně určeny pro použití na území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaši listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné získat jí u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN na příslušném katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstříku trestů).

Czech POINT E-SHOP – výpisy poštou

Pro tři výpisy z centrálních registrů státní správy díky službě Czech POINT E-SHOP nemusíte udělat jediný krok. Pomocí jednoduchého webového formuláře můžete výpis ze živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku a katastru nemovitostí objednat ze svého počítače a počítat, že do tří pracovních dnů od přijetí objednávky vám je pošťák spolehlivě dodá.