Život ve městě

Štíty jako každé malé městečko má svůj vlastní (pomalý a klidný) rytmus. Na dění ve městě mají vliv školy, církev, komunální politika, aktivní jednotlivci a především zájmové organizace. Zatímco Štíty v letní sezóně žijí fotbalem, v přidružených obcích drží prim dobrovolní hasiči, kteří organizují hasičské soutěže, taneční zábavy, kácení máje, ostatkovou merendu a pálení čarodějnic. Ve Štítech působí Tělovýchovná jednota Sokol sdružující sportovní oddíly od cvičení pro ženy přes stolní tenisty, šachisty až po nejpočetnější oddíly kopané. Mezi další subjekty patří zahrádkáři, myslivci, hasiči, turisté a skauti. Každoročně se zde konají už tradiční kulturní a sportovní akce. Štíty jsou známé jako jedno z nejstarších měst šumperského okresu s bohatou historií a věhlas jim zajistila i řada známých osobností.