Mateřská škola Štíty

Mateřská škola Štíty
Školní 85
789 91 Štíty
Tel.: 588 881 915
E-mail: ms@zsstity.cz


Základní škola Štíty

Základní škola Štíty
Školní 98
789 91 Štíty

PaedDr. Miloš Harnych

ředitel

Tel.: 583 440 166
E-mail: zs.stity@zsstity.cz

Mgr. Ilona Haasová

zástupce ředitele

Tel.: 583 440 166
E-mail: zs.stity@zsstity.cz

 • Členové školské rady jmenovaní zřizovatelem
 • Členové školské rady zvolení pedagogickými pracovníky dané školy
 • Členové školské rady zvolení zákonnými zástupci nezletilých žáků
 • Ing. Pavel Meixner
  Petr Haltmar

 • Mgr. Hana Tempírová
  Mgr. Bronislava Haltmarová

 • Šárka Žerníčková
  Markéta Hudousková