Mateřská škola Štíty

Mateřská škola Štíty
Školní 85
789 91 Štíty
Tel.: 588 881 915
E-mail: ms@zsstity.cz


Základní škola Štíty

Základní škola Štíty
Školní 98
789 91 Štíty

Mgr. Ilona Haasová

ředitelka

Tel.: 583 440 166
E-mail: reditel@zsstity.cz

Mgr.Kateřina Krňávková

1. zástupce ředitele

Tel.: 583 440 166
E-mail: zastupce@zsstity.cz

PaedDr. Miloš Harnych

2. zástupce ředitele

Tel.: 583 440 166
E-mail: harnych@zsstity.cz

 • Členové školské rady jmenovaní zřizovatelem
 • Členové školské rady zvolení pedagogickými pracovníky dané školy
 • Členové školské rady zvolení zákonnými zástupci nezletilých žáků
 • Bc. Zdeněk Drlík

  Vlastimil Kulhánek

 • Mgr. Hana Tempírová
  Mgr. Bronislava Haltmarová

 • Eva Pecháčková

  Ing. Alena Wonkeová