Tříkrálový koncert v Herolticích

V podvečer 7. ledna 2023 připravily „Živé Heroltice“ v kostele sv. Jana Křtitele koncert na podporu charity a Tříkrálové sbírky. Sváteční a přátelská atmosféra, sólisté Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů (BROLN) František Černý (housle, zpěv) a Jan Telecký (cimbál, zpěv) s nově nastudovaným a dramaturgicky chytře sestaveným repertoárem rozezpívali řadu posluchačů. Velmi povedeným zakončením kulturní části bylo pěvecké vystoupení tří králů, (královen) za doprovodu obou muzikantů. Společenská část, opět za velkého zájmu publika a všeobecné spokojenosti, se následně odehrála v nově rekonstruované hospodě. Po dvou „kovidových“ letech tak mohla být obnovena tradice heroltických koncertů při svíčkách.

Za „Živé Heroltice“ Petr Beneš

Vánoční posezení s živou hudbou se opět vydařilo

Stalo se už tradicí, že v adventním čase se v cukrárně “U Hladíků” pořádá vánoční posezení s živou hudbou. Po vynucené covidové pauze se v pátek 16.12.opět rozezněly v průjezdu domu kytary rock-bluesové zábřežské skupiny Wilsne! s kapelníkem Mirkem Kobzou. Místní i přespolní účastníci si tak mohli zazpívat s kapelou známé písně i poslechnout nové, zahřát se výborným punčem, ochutnat domácí koláčky a hlavně vychutnat si vánoční atmosféru a těšit se na setkání v příštím roce.

I. Valentová

Česká mše vánoční zazněla ve štíteckém kostele

V pátek 9. prosince se v kostele Nanebevzetí Panny Marie konal Vánoční koncert. V podání Litomyšlského symfonického orchestru a Smíšeného pěveckého sboru Bendl zazněla Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby a také vlastní skladba dirigenta a sbormistra Davida Lukáše s názvem Když Betlém nespí. Výborný hudební i pěvecký výkon byl odměněn zaslouženým potleskem všech návštěvníků koncertu.

Fotogalerie – Vánoční koncert

 

Mikuláš letos naděloval v multifunkčním sportovním areálu

Mikuláš se konečně po dvouleté absenci na veřejnosti znovu objevil ve Štítech a tentokrát zavítal do sportovního areálu, kde ho s jeho družinou očekávala spousta dětí i dospělých. Čekání zpestřilo vystoupení žáků ZUŠ Štíty a třídy 2. B ZŠ Štíty. Čerti v nalejvárně nabízeli lahodný punč a kdo chtěl, mohl si opéci špekáček nebo se jen ohřát u ohně, o který se starali šikovní skauti. Když se dětem konečně podařilo Mikuláše, anděla a jeho čerty z družiny přivolat, začalo nadělování. Každý, kdo Mikulášovi zarecitoval či zazpíval, obdržel od anděla balíček sladkostí. Čerti si mezitím v davu vyhlíželi darebáky, které by si s sebou odnesli do pekla. Bohužel žádného velkého hříšníka nevyčmuchali, takže letos opět odešli s prázdnou.

Děkujeme panu Kotrašovi za poskytnuté zázemí, místostarostovi Wonkemu za dříví na oheň a také všem dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli.

Zveme Vás na Mikulášskou nadílku a Vánoční koncert

Město Štíty v době adventu pořádá Mikulášskou nadílku a Vánoční koncert.

Mikulášská nadílka začíná ve středu 7. prosince v 17:00 hodin u fotbalového hřiště. Čekání na mikulášskou družinu zpestří vystoupení žáků ze ZUŠ a druhého ročníku ZŠ. V klubovně fotbalistů bude otevřena již z předchozích “nadílek” známá nalejvárna u dvou čertů. Tam si můžete zajít na výborný čertovský punč v alko i nealko variantě a doplnit ho andělskou sladkostí. Pro ty, kdo budou mít opravdový hlad, nabídneme špekáčky na opečení. Na čertovský oheň budou dohlížet šikovní štítečtí skauti.

Po dvouletém odkladu konečně přivítáme v pátek 9. prosince v 17:00 hodin Litomyšlský symfonický orchestr a Smíšený pěvecký sbor BENDL z České Třebové. Na programu Vánočního koncertu je Česká mše vánoční od J. J. Ryby a Když Betlém nespí od Davida Lukáše, uměleckého vedoucího a dirigenta Litomyšlského symfonického orchestru. Toto amatérské hudební těleso má za sebou bohatou historii a již mnoho vystoupení i s významnými profesionálními sólisty. Smíšený pěvecký sbor BENDL vznikl v roce 1923 a svůj název dostal podle jednoho z nejpopulárnějších skladatelů sborové tvorby tehdejší doby – Karla Bendla. Sbor pravidelně vystupuje na koncertech v České republice i v zahraničí.

Vstupné na koncert je dobrovolné.