On-line kamera


Rozšířené vyhledávání

Odkazy

Počasí

Locations of visitors to this page
free counters


07.09.2005
Píše se rok 2008. Kalendář nám svými listy dává najevo, že v tomto roce se završuje 730 let od první písemné zmínky o místu zvaném Šilperk.

Již v raném středověku patřilo toto místo zřejmě k těm, v nichž houfně vznikala nová sídliště. Přesné časové zjištění, kdy se první osadníci rozhodli vyklučit les poblíž říčky Březné a založiv kopcovitém terénu své sídlo, neznáme. Avšak latinské privilegium z roku 1278 o prodeji šilperské rychty, objevené ve vídeňském archívu Lichtenštějnů v roce 1950, je jasným svědectvím o existenci Šilperka právě již v roce 1278. Potvrzuje domněnku, že Šilperk byl založen německými kolonisty někdy v polovině 13. století při hromadném osidlování severní Moravy. Tehdy se zde dobývala železná ruda a byl tu železný hamr.

K 700. výročí založení města napsal učitel a spisovatel, rodák z Horních Studének, Václav Rýznar publikaci s názvem Štíty 1278 1978. V ní zasvěceně provází čtenáře historií Štítů od 13. století do dneška.
08.09.2004
Š t í t y dříve Šilperk, leží v západní části šumperského okresu na jednom z dosti strmých ostrohů, jimiž na pravý břeh řeky Březné spadají Orlické hory. Krajina zde dosahuje nadmořské výšky kolem 470 m nad mořem. Centrum města bylo postupně doplněno předměstskými částmi s názvy Dolní a Horní ulice, Na hutích a Na pustině.

Původní katastr Štítů měřil 1395 hektarů, vlivem integrace se v letech 1975 1986 rozrostl o 5 okolních obcí (Březná, Crhov, Heroltice, Horní Studénky a Zborov) a jeho rozloha byla 4033 ha.
V roce 1998 měly Štíty 2993 ha, neboť obce Horní Studénky Zborov se osamostatnily. Západní okraj štíteckého katastru tvoří zároveň hranici Moravy a Čech.
08.09.2004
Založení tvrze a městečka Šilperka kladou historičtí badatelé do polovice 13. století. Za zakladatele města považují člena markraběcí družiny Protivena ze Zábřeha.

Soudí tak podle obsahu latinské listiny, vydané v Zábřeze dne 4. dubna 1365 tehdejším majitelem Štítů Zdeňkem ze Šternberka muži jménem Heynlin, který od něho odkoupil šilperskou rychtu.
08.09.2004
V době před druhou světovou válkou vládly v Evropě díky vzrůstajícímu německému fašismu neurovnané politické a společenské poměry. Nejinak tomu bylo také v Šilperku. Do té doby poměrně pokojný sousedský život městečka začala ovlivňovat situace v Německu po nástupu Hitlera k moci. V našem státě působili dvě německé politické strany Deutsche nationalsocialistische Arbeiterpartei (DNSAP) a Deutsche nationale Partei (DNP). Pro podvratnou činnost proti Československé republice byly obě tyto strany v roce 1933 úředně rozpuštěny. Nato Konrád Heinlein vydal 3. 100. 1933 provolání k sudetským Němcům, aby vytvořili jednotnou sudetoněmeckou národní frontu SHP – Sudetendeutsche Heimatsfrotn. Nová strana pak sdružila pod jednotným jménem obě strany bývalé. Před parlamentními volbami v roce 1935 byl název této strany změněn na SDP – Sudetendeutsche Partei. Ve volbách dostala Henleinova strana milión hlasů a vyšla z voleb jako nejsilnější politická strana v tehdejší Československé republice.
08.09.2004
V roce 1949 byl Šilperk po krátké době, kdy německý název byl nahrazen českým ŽALKOV, přejmenován na ŠTÍTY. Byla v tom určitá logika, protože jméno Šilperk, volně přeloženo znamená “štítová hora”. Nový název se postupně ujímal, i když ještě určitou dobu se původní pojmenování v hovorech lidí objevovalo. Obec vedl Místní národní výbor.

17. 5. 1945 začala vyučovat česká škole, v roce 1949 byl ve Štítech otevřen okresní dětský domov pro 30 chovanců a v roce 1958 dvojtřídní zvláštní škola. Ta se později přemístila do budovy na Březné.

Odborná škola hospodářská se změnila v roce 1960 na zemědělské odborné učiliště, které mělo internát v budově bývalé německé školy za kostelem. V následujících letech bylo učiliště přemístěno do Zábřeha a v uvolněných budovách vzniklo školicí centrum pro vietnamské studenty.
08.09.2004
17. listopad 1989 se stal mezníkem v nedávné historii našeho státu. Jím začala tzv. sametová revoluce, která během 10 dnů svého trvání zlomila původní komunistický režim a nastolila v našem státě svobodu a demokracii.

29. XII. 1989 byl zvolen prezidentem Československé republiky spisovatel a dramatik, někdejší disident Václav Havel.

Bezprostředně po generální stávce dne 27. 11. se ve Štítech ustavilo hnutí Občanské fórum, které stálo v čele dalšího dění. Lidi spojovala snaha o hledání pozitivních východisek z kritické situace, kdy náhle vyplynuly na povrch léta neřešené problémy.
08.09.2004

2000

V roce 2000 se uskutečnila jedna z největších investičních akcí v historii města výstavba celoobecní čistírny odpadních vod a dobudování kompletní splaškové kanalizace (s náklady 20 mil. Kč). Zprovoznění se očekává v roce 2001.

28.08.2008
Do roku 1278 - ctihodný pán Protiven ze Zábřeha, člen markraběcí družiny

r. 1278 - Eberhard, rychtář

kolem r. 1308 - Ješek ze Šilperka, zeman

r. 1308 - Zdeslav ze Šternberka, nejvyšší komorník markarbství moravského

r. 1323 - Jaroslav ze Šternberka, syn Zdeslava

r. 1360 - Zdeněk a Smil ze Šternberka, Jaroslavovi synové

r. 1365 - Heynlin, rychtář

r. 1378 - Smil ze Šternberka vlastnil panství sám, poté jej odkázal svému vlastnímu bratrovi Zdeňkovi, který však v tomto roce zemřel.Vlastníky se stali Smilovi bratranci Zdeněk a Ješek
08.09.2004
Poslední aktualizace 27.09.2016 10:17:43 stránky tvořeny pomocí systému WPublisher (C)1999-2016 Všechna práva vyhrazena.